Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 68

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
31.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmluva o poskytnutí FP - CZ Evanj. cirkvi SNV
Anotácia dokumentu:
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa: Evanjelickej materskej školy, Štefánikovo námestie 21, 052 01 Spišská Nová Ves
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
31.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmluva o poskytnutí FP - BRANTIA, s.r.o.
Anotácia dokumentu:
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa: Súkromná materská škola Brantia, Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
31.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmluva o poskytnutí FP - ALŽBETKA, n. o.
Anotácia dokumentu:
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa: Súkromná materská škola ALŽBETKA, Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
31.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmluva o poskytnutí FP - SLNIEČKO Spiš, s.r.o.
Anotácia dokumentu:
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa: Súkromná materská škola SLNIEČKO, Topoľová 2134/19, 052 01 Spišská Nová Ves
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
31.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmluva o poskytnutí FP - SKCH SNV
Anotácia dokumentu:
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa: a) Špeciálna materská škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves, b) Školský klub detí ako súčasť Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves, c) Centrum voľného času ako súčasť Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves, d) Výdajná školská jedáleň Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
15.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Lipták Roman
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
15.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Horváth Emil
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
15.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Lisoňová Anna
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
15.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Čač Branislav
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
30.01.2023
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
13.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2441
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška R. Kroščen (1985)