Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 163

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
19.07.2024
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
02.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
62804
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomn
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Jana Dzimková 1975
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
19.07.2024
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
02.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
63246
Názov dokumentu:
Ver. vyhl. o oznám. miesta uloženia písomnosti
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Bohuš Pokuta 1978
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
19.07.2024
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
02.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
63246
Názov dokumentu:
Oznámenie o skončení vyvl. konania - ŽSR
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania - ŽSR
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
19.07.2024
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
02.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
1788
Názov dokumentu:
Oznámenie o zásielke
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zásielke Dávid Čonka 1993
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
18.07.2024
Registratúrna značka:
KF R 12599/2024/45768-14536/2024/49634
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
02.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
KF R 12599/2024/45768-14536/2024/49634
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomn
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Juraj Fedor, Lukrécia Hájková, Ján Majerčák, Jozef Friňák, Mikuláš Bakoš, Tibor Keder, Miroslav Mozgi, Ján Pavlík, František Čonka, Rastislav Jurčík, Štefan Mirek, Jan Holub, Iveta Klempárová, Adriana Čuchranová, Ing. Ľubomír Elšig, Mária Kováčiková, Ing. Miroslav Jánoš, Peter Drencsenyi, Jozef Giňa, Pavol Maniak.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
18.07.2024
Registratúrna značka:
KF U 9669/2022/9321-9815/2019/4998
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
02.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
KF U 9669/2022/9321-9815/2019/4998
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomn
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Karol Slávik, Radoslav Fedor, Juraj Bača, Iveta Kopecká, Miroslav Brandt, Roman Pokuta, Jozef Sedláčik.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
18.07.2024
Registratúrna značka:
KF U 14293/2021/10498-14458/2021/10590
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
02.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
KF U 14293/2021/10498-14458/2021/10590
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomn
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Jan Holub, Iveta Klempárová, Adrián Majerník, Adriana Čuchranová, Ing. Ľubomír Elšig, Veronika Plavnická, Ing. Miroslav Jánoš.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
18.07.2024
Registratúrna značka:
KF U 14592/2019/5676-14737/2019/5591
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
02.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
KF U 14592/2019/5676-14737/2019/5591
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomn
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Zuzana Korkošová, Jozef Kaščák, Štefan Stanko, Soňa Kokyová, Peter Šoltýs, Roland Šomšák, Branislav Čač, Lenka Viliams.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
18.07.2024
Registratúrna značka:
KF U 15390/2019/5401-15413/2022/10360
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
02.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
KF U 15390/2019/5401-15413/2022/10360
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomn
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Ján Vadel, Vladimír Fic, Karel Říha, Karol Bína, Ján Lopušek, František Kováč, Martina Tešlárová.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
18.07.2024
Registratúrna značka:
KF U 14737/2022/10441-14884/2019/5623
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
02.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
KF U 14737/2022/10441-14884/2019/5623
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomn
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Lenka Viliams, Jozef Mlynarčík, Pavol Čech, Jozef Krausz, Anna Engeľová, Mumin Redžepi, Erika Büsch.