Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 124

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
12.06.2024
Registratúrna značka:
KF U 20164/2019/5251-20246/2021/11215
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
27.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
KF U 20164/2019/5251-20246/2021/11215
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Jozef Jozefčák, Martina Tropková, Marek Vlček, Ľubomír Weishäupl, Peter Garčár, Marián Garčár, Pavol Krupko, Martina Kučerová.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
12.06.2024
Registratúrna značka:
403/2024-31-1-22609/2
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
27.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
403/2024-31-1-22609/2
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Gabčo Martin
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
12.06.2024
Registratúrna značka:
400/2024-31-1-22422/2
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
27.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
400/2024-31-1-22422/2
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Holásková Miriam
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
12.06.2024
Registratúrna značka:
397/2024-31-1-22603/2
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
27.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
397/2024-31-1-22603/2
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Čatloš Lukáš
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
11.06.2024
Registratúrna značka:
20-1280-3/2024-Bg
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
26.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
20-1280-3/2024-Bg
Názov dokumentu:
Oznámenie o oprave chyby v písaní
Anotácia dokumentu:
ENERPRO, s.r.o., Miškovecká 6, 040 11 Košice, stavba s názvom: Spišská Nová Ves – Červený Jarok – úprava NN siete – SO 01 NN káblové vedenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
10.06.2024
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
24.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
58242, 58106, 57948, 57947
Názov dokumentu:
Oznámenie o zásielke
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zásielke - Rastislav Zekucia 1978, Jaroslav Porada 1990, Stanislav Krausz 1963, Ján Pokuta 1973
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
10.06.2024
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
24.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
58168
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Mária Pavlíková 1934
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
10.06.2024
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
24.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
57835
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Filip Bajtoš 2000, Juraj Bajtoš 1951, Oliver Bajtoš 2006, Jozefína Bajtošová 1974
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
06.06.2024
Registratúrna značka:
KF U 23953/2021/10774 - 24024/2021/11364
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
21.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
KF U 23953/2021/10774 - 24024/2021/11364
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Ľubomíra Kaščáková, Natália Molitorisová, Katarína Krempaská, Karin Vospáleková, Milan Vospálek, Nikola Demaine, Erika Kotlárová, Barbora Gabčová, Nikola Chomová, Mária Choma, Július Herich.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
06.06.2024
Registratúrna značka:
KF U 23544/2023/8907 - 23953/2022/9408
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
21.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
KF U 23544/2023/8907 - 23953/2022/9408
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Anna Mária Kotlárová, Dominika Slabá, Pavol Sagalinec, Peter Mravčák, Rastislav Kaššák, Miloslav Hrušovský, Bc. Peter Hanzely, Dominik Žiga, Monika Babičová, Simon Lee Waldram, Zuzana Pavlíková, Ľubomíra Kaščáková.