Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 89

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
08.12.2023
Registratúrna značka:
20-3211-3/2023-Jr
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
27.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
20-3211-3/2023-Jr
Názov dokumentu:
oznámenie o začatí stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Bytové družstvo Spišská Nová Ves, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves, v zastúpení navrhovateľa vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Trieda 1. mája 55, súpisné č. 2500, stavba s názvom „Zastrešenie bytového domu Trieda 1. mája 55, Spišská Nová Ves“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
08.12.2023
Registratúrna značka:
610/2023-31-1-19806/3
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
23.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
610/2023-31-1-19806/3
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Pecha Martin
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
08.12.2023
Registratúrna značka:
537/2023-31-1-19798;1-14764/3PR
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
23.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
537/2023-31-1-19798;1-14764/3PR
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Krajňák Matej
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
08.12.2023
Registratúrna značka:
531/2023-31-1-19112/4
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
23.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
531/2023-31-1-19112/4
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Hrubý Tomáš
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
06.12.2023
Registratúrna značka:
20-3943-2/2023-Bg
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
21.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
20-3943-2/2023-Bg
Názov dokumentu:
oznámenie o začatí stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Stavebníci Lukáš Bežila, trvale bytom Štúrovo nábrežie 2092/5, 052 05 Spišská Nová Ves a manž. Michaela Bežila, rod. Drescherová, trvale bytom Na Vyhlídce 532, 417 42 Krupka, Česká republika, stavba s názvom "Bungalov"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
05.12.2023
Registratúrna značka:
516/2023-1-1-14627;31-23659/4
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
20.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
516/2023-1-1-14627;31-23659/4
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení uloženia písomností- Milan Vospálek
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
05.12.2023
Registratúrna značka:
150/2019-31-1-20844/3
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
20.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
150/2019-31-1-20844/3
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení uloženia písomností- Peter Stanislav
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
04.12.2023
Registratúrna značka:
600/2023-31-1-19575/3
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
19.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
600/2023-31-1-19575/3
Názov dokumentu:
verejná vyhláškia
Anotácia dokumentu:
Nemčík Jozef
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
04.12.2023
Registratúrna značka:
529/2023-31-1-19325/4
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
19.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
529/2023-31-1-19325/4
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Klein Ivan
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
04.12.2023
Registratúrna značka:
513/2023-31-14-19463/3
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
19.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
513/2023-31-14-19463/3
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Humaj Patrik