Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 63

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
25.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
12.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Holubová Marie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
25.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
12.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Procházka Ľudovít
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
25.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
10.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Múdry Dušan
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
25.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
10.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Čonková Irena
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
25.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
10.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Friňák Jozef
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
25.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
10.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Pecha Gustav
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
24.11.2022
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
08.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
74616
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky M. Gabčová (1986)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
24.11.2022
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
08.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
74615
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky S. Holubová (1996)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
24.11.2022
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
08.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
74481
Názov dokumentu:
Oznámenie o zásielke
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zásielke Lujza Korkošová 1997
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
24.11.2022
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
08.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
122/2022 OSV
Názov dokumentu:
Oznámenie o zásielke
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zásielke Gustáv Lojek 1972