Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 105

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
09.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
Marík P.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
09.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie
Anotácia dokumentu:
USaZP_2024_40784_30900-svam.asice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
09.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
OPRAVA OPRAVY 2 ETAPA .PDF
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
09.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
USAZP_2024_39993_30368.ASICE
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
09.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
OPRAVA OPRAVY 3 ETAPA .PDF
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
09.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Oprava opravy 1 etapa
Anotácia dokumentu:
Oprava opravy 1 etapa .pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
09.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Hulín I.,Čintalan A.,Dávidová D.,Šandorová D.,Štěpánek M.,Měhýž P.,Hulín J.,Zárecký J.,Kolářová L.,Hulín T.,Blašková Z.,Šilhan M.,Škunta J.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
09.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
OPRAVA OPRAVY 3 ETAPA PRÍPRAVA STAVENISKA.PDF
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
09.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
ÚSaŽP 2024-37819-24370-MiMa.asice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
31.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Návrh na vydanie rozhodnutia I/61 Most
Anotácia dokumentu:
USZP_2023_43381_113393_FRŠ.asice