Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 98

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
11.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Masarik R.,Krátky J.,Muchová N.,Pšenák J.,Urbanec J.,Bukvay A.,Polónyi M.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
04.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
UPOVEDOMENIE- BAMAPLAST SLOVAKIA, S.R.O..PDF
Anotácia dokumentu:
UPOVEDOMENIE- BAMAPLAST SLOVAKIA, S.R.O..PDF
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
04.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
UPOVEDOMENIE - ANNA DLESKOVÁ
Anotácia dokumentu:
UPOVEDOMENIE - ANNA DLESKOVÁ.PDF
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
04.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
UPOVEDOMENIE - DANICA DEMITROVÁ, PHDR.
Anotácia dokumentu:
UPOVEDOMENIE - DANICA DEMITROVÁ, PHDR. .PDF
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
25.09.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
10.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Zaťková, Muchová, Chen, Čatárová, Kosťun, Kucek, Mareš, Jambor, Pienták, Šebesta, Frolo, Hrubo, Zámečník .pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
25.09.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
10.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie miesta uloženia písomnosti
Anotácia dokumentu:
Bayer T..pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
22.09.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
07.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Bayer T.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
22.09.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
07.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie miesta uloženia písomnosti
Anotácia dokumentu:
Karyová B. .pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
22.09.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
07.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Nebiesky P.,Pákozdi L.,Jantošovič J.,Petráš Mináriková Ľ.,Valovič M.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
22.09.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
07.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie miesta uloženia písomnosti
Anotácia dokumentu:
LOBOTKA Ľ..PDF