Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 97

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
17.05.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
01.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
USaZP_2024_292_80760_KoI.asice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
17.05.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
01.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
Alfjorov V.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
17.05.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
01.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
ŠIMKOVÁ S, ŠIMKO M, ŠIMKO J. .PDF
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
17.05.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
01.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie
Anotácia dokumentu:
USaZP_2024_42301_8083_KoI.asice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
17.05.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
01.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
USaZP_2024_´290_80734_KoI.asice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
17.05.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
01.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
USAZP_2024_291_80607_KOI.ASICE
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
17.05.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
01.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
SEKERÁŠ, HRABOVSKÝ, KUČEROVÁ, DUBOVSKÁ, KOSŤUNOVÁ, MAXIMOVÁ, KRIŠKO, KMEŤOVÁ, STAJČIČ, LINKE, Strasser, Císar .PDF
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
16.05.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
31.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Pullmann Ľ.,Planka O.,Molec J.,Hajster V.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
16.05.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
23.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Upovedomenie
Anotácia dokumentu:
35. UPOVEDOMENIE - SZ - OPATOVÁ, P.Č. 404-1.PDF
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
16.05.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
31.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2024/8/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
Sučanský J. .pdf