Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 57

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
29.05.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
13.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
MSTUTN-USZP2023-1818-83919-dum.asice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
29.05.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
13.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Masaryková, Farkaš, Prekop, Masár, Kucek, Klúčiar, Melčický, Bilovský, Važanová, Mucha .pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
26.05.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
10.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Adámech A.,Kalaba J.,Blažejová A.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
26.05.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
10.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
LEPSIE NEHNUTELNOSTI - SP - ADMIN.OBJEKT RYBÁRSKA.ASICE
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
26.05.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
10.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
LEPSIE NEHNUTELNOSTI - SP - ADMIN.OBJEKT - SO SPEVNENÉ PLOCHY.ASICE
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
26.05.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
10.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
Chmelinová S.,Chmelina M.,Pisettová A.,Chmelinová A.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
26.05.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
10.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
USAZP2023_34717_81375_HODZOVA1478.ASICE
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
26.05.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
10.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie - Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
STOP SHOP - SP - Burger king, SO spevnené plochy
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
25.05.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
09.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
Osacký L. .pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
25.05.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
09.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Milanová J.,Jánsky P.,Gajdúšková V.,Piovarčiová M.,Bittner M,.pdf
«123456»