Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 95

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
11.12.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
26.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie
Anotácia dokumentu:
45911_UR_BEĎAČ_VODOVOD - OZNÁMENIE_VV.ASICE
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
11.12.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
26.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Nohel P.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
11.12.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
26.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
Zajáček J.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
11.12.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
26.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Major, Šebesta, Kruták, Kucek, Švaral, Cabalová, Petro, Herák Bečár, Lipár, Hiselská, Spišiak, Zúber .pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
11.12.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
26.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Rozhodnutie Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
USZP_ 46000_124728_FRŠ.ASICE
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
11.12.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
19.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
80. Upovedomenie - Ing. Rastislav Hájek
Anotácia dokumentu:
80. Upovedomenie - Ing. Rastislav Hájek, zastupojúci vlastníkov bytov a nebztových priestorov na Ul. Švermova, p.č. 1612-1, k.ú. Trenčín.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
11.12.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
26.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie miesta uloženia písomnosti
Anotácia dokumentu:
Peková A. .pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
08.12.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
23.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Muchová N.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
08.12.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
23.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Fek R.,Dávidová D.,Gaži D.,Žuchová G.,Balaj T.,Oravec J.,Polák A.,Bečár T.,Kľúčiar J.,Jánsky P.,Hulín I.,Polák R.,Pientáková M.,Kováčiková D.,Gavendová Ch.,Gagová E.,Muchová N.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
08.12.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
23.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2023/7/6/trn
Názov dokumentu:
ROZHODNUTIE USZP_ZP-2023-45578-125406
Anotácia dokumentu:
ROZHODNUTIE_USZP_ZP_2023_45578_125406.PDF