Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 29

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
15.07.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
15.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
VS-14754/1475/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky : Petkov Jordan, Kristína Cisáriková 15.7.2024 – 01.8.2024 vrátane Trong Linh Le, Nikolas Prekop – OLZ 15.7.2024 – 15.8.2024 vrátane
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
11.07.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
09.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
VS-14646/1475/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky : Daniel Plávka, Mykhailo Habor, Matej Chlebo 11.7.2024 – 28.7.2024 vrátane Peter Longauer – poštový poukaz 10.7.2024 – 9.8.2024 vrátane
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
11.07.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
04.10.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
HS-14667/218/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie o vstupe na pozemok-verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o vstupe na pozemok-verejná vyhláška, akcia BA-OI-Rača, Kadnárova,NNK od 6.8.2024 do 4.10.2024
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
11.07.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
04.10.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
HS-14667/218/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie o vstupe na pozemok-verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o vstupe na pozemok-verejná vyhláška, akcia BA-OI-Rača, Kadnárova,NNK od 6.8.2024 do 4.10.2024
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
10.07.2024
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
26.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
UPSP-13749/572/2024
Názov dokumentu:
Územné rozhodnutie o umiestnení.
Anotácia dokumentu:
,,Bytový dom v Krasňanoch".
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
10.07.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
10.09.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
ŽPP-14586/1460/2024
Názov dokumentu:
Výzva na odstránenie motorového vozidla
Anotácia dokumentu:
Výzva na odstránenie motorového vozidla BL929E
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
10.07.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
24.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
VS-14582/1475/2024
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia zásielky Mgr. Peter Bulík
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
10.07.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
27.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
VS-14579/1475/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky : Beka Barbadze, Holub Yurii, Peter Vlčák, Viera Semanová 10.7.2024 – 27.7.2024 vrátane
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
08.07.2024
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
16.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
ŽPP-14303/2459/2024
Názov dokumentu:
Oznam o začatí správneho konania
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí správneho konania – Mestská časť Bratislava-Ružinov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
08.07.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
25.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
VS-14396/1475/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky : Roman Tichý, Katrína Vávrová 8.7.2024 – 25.7.2024 vrátane
«123»