Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 41

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
20.06.2024
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
08.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
UPSP-8435/1557/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Anotácia dokumentu:
,,Rodinný dom Chladná" SO 01 rodinný dom, spevnené plochy, oplotenie, areálové rozvody elektro, vodovod, splašková a dažďová kanalizácia, prípojky IS.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
20.06.2024
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
08.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
UPSP-13246/2176/2024
Názov dokumentu:
Rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie ,,Bránka záhrada".
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
20.06.2024
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
08.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
UPSP-12938/2023/2024
Názov dokumentu:
Rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o prerušení konania a výzva k doplneniu žiadosti ,,Novostavba dvojgeneračného rodinného domu".
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
20.06.2024
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
08.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
UPSP-12932/164/2024
Názov dokumentu:
Rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
20.06.2024
Registratúrna značka:
TF3
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
08.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
UPSP-13236/2257/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania ,,Obytný súbor Rínok-Rača - adaptácia priestorov na centrum fyzioterapie".
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
20.06.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
07.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
VS-13364/1475/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky : Miroslav Kuba 20.6.2024 – 7.7.2024 vrátane
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
20.06.2024
Registratúrna značka:
UK1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
25.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
PR-K-13227/205/2024
Názov dokumentu:
Pozvánka na zasadnutie MZ
Anotácia dokumentu:
Pozvánka na zasadnutie MZ dňa 25.6.2024
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
19.06.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
27.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
VS-13266/1475/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky : Viliam Gašpar – poštový poukaz 19.6.2024 – 27.6.2024 vrátane Miroslav Hipp, Florin Constatntin Urdea 19.6.2024 – 6.7.2024 vrátane
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
19.06.2024
Registratúrna značka:
MA4
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
25.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
HS-12623/213/2024
Názov dokumentu:
Zámer nakladania s majetkom
Anotácia dokumentu:
Zámer predať majetok, pozemok v k.ú. Rača - doplnenie miesta zverejnenia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
18.06.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
05.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
VS-13202/1475/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky : Ľuboš Khandl 18.6.2024 – 2.7.2024 vrátane Lucia Bukóciová, Iveta Prekopová, Daniel Plánka 18.6.2024 – 5.7.2024 vrátane
«12345»