Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 39

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
28.02.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
16.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
VS-5260/1475/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky : Alžbeta Mikulicsová, Zora Jalíčková, Nikoleta Heráková, Gréta Bušová 2X 26.2.2024 - 14.3.2024 vrátane Martin Jakubík 27.2.2024 – 15.3.2024 Milada Fritzmanová, Imrich Katona 28.2.2024 – 16.3.2024
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
28.02.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
13.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
VS-5287/1475/2024
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška - Ing. Martin Ababei
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
28.02.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
13.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
VS-5287/1475/2024
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška - Ing. Martin Ababei
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
28.02.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
13.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
VS-5284/1475/2024
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška - Horvath Alexandru-Gabriel
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
28.02.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
13.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
VS-5258/1475/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok Jozef Spevák, Andrej Csala, Milan Salai, Myroslava Boberska, Mgr. Horst Kumor, Huy Nguyen Trung, Kristína Cisáriková. 28.2.2024 – 13.3.2024 vrátane
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
27.02.2024
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
06.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
ŽPP-5090/1796/2024
Názov dokumentu:
Oznam o začatí správneho konania
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí správneho konania - Ragas
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
26.02.2024
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
04.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
ŽPP-4997/1785/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí správneho konania
Anotácia dokumentu:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - Akadémia policajného zboru v Bratislave
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
23.02.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
23.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
ŽPP-4762/1460/2024
Názov dokumentu:
AUTOVRAKOVISKO
Anotácia dokumentu:
Recyklácia vozidla
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
23.02.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
23.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
ŽPP-4760/1460/2024
Názov dokumentu:
AUTOVRAKOVISKO
Anotácia dokumentu:
Recyklácia vozidla
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené od:
23.02.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Zverejnené do:
23.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
ŽPP-4756/1460/2024
Názov dokumentu:
AUTOVRAKOVISKO
Anotácia dokumentu:
Recyklácia vozidla
«1234»