Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 10

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené od:
18.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Nad Jazerom na rok 2021 a na roky 2022-2023
Anotácia dokumentu:
Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Nad Jazerom na rok 2021 a  na roky 2022-2023
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené od:
18.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie 
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené od:
29.12.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Povolenie úplnej uzávierky a obchádzky cesty II/552 Slaneckej cesty
Anotácia dokumentu:
Povolenie úplnej uzávierky a obchádzky cesty II/552 Slaneckej cesty
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom
Zverejnené od:
25.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška- Oznámenie o uložení miesta písomnosti- Dana Lakatošová
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom
Zverejnené od:
18.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OVS - prenájom pozemkov na dobu určitú počas letnej sezóny, t. j. od 01.07.2019 do 30. 09. 2019 v rekreačnej lokalite Jazero.
Anotácia dokumentu:
OVS - prenájom pozemkov na dobu určitú  počas letnej sezóny, t. j. od 01.07.2019 do 30. 09. 2019 v rekreačnej lokalite Jazero.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom
Zverejnené od:
13.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
INFO zákon - slobodný prístup
Anotácia dokumentu:
INFO zákon - slobodný prístup
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom
Zverejnené od:
12.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OVS - podnájom pozemku v rekreačnej lokalite Jazero
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom
Zverejnené od:
12.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OVS - prenájom nebytových priestorov v OC Branisko časť A na poschodí
Anotácia dokumentu:
OVS - prenájom nebytových priestorov v OC Branisko časť A na poschodí
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom
Zverejnené od:
07.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OVS - prenájom pozemkov a časti vodnej plochy v RL Jazero
Anotácia dokumentu:
OVS - prenájom pozemkov a časti vodnej plochy v RL Jazero
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom
Zverejnené od:
07.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VO Odpadkové koše
Anotácia dokumentu:
VO Odpadkové koše
«1»