Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 24

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o došlej zásielke
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o došlej zásielke 
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené od:
11.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh na 1.zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice Nad jazerom pre rok 2021
Anotácia dokumentu:
Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice Nad jazerom.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené od:
27.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
file:///C:/Users/azatkova/AppData/Local/Temp/Oznámenie o zrušení TP Marek Pijala-1.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené od:
27.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
file:///C:/Users/azatkova/AppData/Local/Temp/Oznámenie o zrušení TP Martina Beľušová-1.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené od:
27.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
file:///C:/Users/azatkova/AppData/Local/Temp/Oznámenie o zrušení TPJán Tiža-1.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené od:
17.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Záverečný účet a Výročná správa MČ Košice - Nad jazerom za rok 2020, Správa audítora za rok 2020
Anotácia dokumentu:
Záverečný účet 2020-1.pdf Výročná správa 2020-1.pdf Správa audítora za rok 2020-1.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené od:
14.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer prenájmu z dôvodu osobitného zreteľa
Anotácia dokumentu:
Zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - poskytnutie zľavy nájomcom Mestskej časti Košice - Nad jazerom z nájomného za obdobie sťaženého užívania nebytových priestorov zo dňa 14.05.2021-2.pdf Zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom časti plochy hracích prvkov Detského ihriska Žihadielko na 10 rokov za jednorazovú odplatu vo výške 300,- eur, zo dňa 14.05.2021-3.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené od:
07.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o došlej zásielke
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o došlej zásielke-2.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené od:
06.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o došlej zásielke
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o došlej zásielke.pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené od:
30.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Nad Jazerom (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o došlej zásielke
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky-3.pdf
«123»