Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 4

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ (OVM)
Zverejnené od:
11.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ (OVM)
Zverejnené do:
19.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánka na zasadnutie MZ
Anotácia dokumentu:
Pozvánka na VIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ (OVM)
Zverejnené od:
01.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ (OVM)
Zverejnené do:
19.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrhu VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií na pri
Anotácia dokumentu:
Návrh VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií na pripomienkovanie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ (OVM)
Zverejnené od:
01.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ (OVM)
Zverejnené do:
19.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Prog. rozp. MČ KE-Západ na roky 2024-26,návrh
Anotácia dokumentu:
Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na roky 2024 - 2026 – návrh
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ (OVM)
Zverejnené od:
11.03.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánka na XXI. zasadnutie MZ
Anotácia dokumentu:
Pozvánka na XXI. zasadnutie MZ
«1»