Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 3

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ (OVM)
Zverejnené od:
22.03.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ (OVM)
Zverejnené do:
06.04.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž
Anotácia dokumentu:
Prenájom nebytových priestorov na Tr. SNP 24, Košice o rozlohe 24,19 m2, 57,87 m2
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ (OVM)
Zverejnené od:
17.03.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ (OVM)
Zverejnené do:
31.03.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vyhlásenie VZN MČ Košice-Západ č. 1/2023
Anotácia dokumentu:
Vyhlásenie Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Západ č. 1/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Košice-Západ podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ (OVM)
Zverejnené od:
11.03.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánka na XXI. zasadnutie MZ
Anotácia dokumentu:
Pozvánka na XXI. zasadnutie MZ
«1»