Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 14

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
12.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
30.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce upozorňuje, že dňa 12.08.2022 bolo doručené oznámenie o uložení zásielky na pošte Košice 13, Americká trieda 21, Košice pre: Petra Moravčíka, Ondreja Reváka, Ivana Kopka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
11.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
29.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce upozorňuje, že dňa 11. 08. 2022 bolo doručené oznámenie o uložení zásielky na pošte Košice 13, Americká trieda 21, Košice pre : Radoslav Rerko, Jaromír Jankovics
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
11.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
28.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce upozorňuje, že dňa 10. 08. 2022 bolo doručené oznámenie o uložení zásielky na pošte Košice 13, Americká trieda 21, Košice pre : Eva Draxlerová, Milan Szepesi
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
09.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
24.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
František Móco
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
09.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zverejnené do:
23.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zákaz vstupu do lesov - odvolanie zákazu
Anotácia dokumentu:
Odvolanie zákazu vstupu do lesov platí od 10.8.2022 od 6.00h. Naďalej platia opatrenia týkajúce sa zákazu fajčenia a manipulácie s ohňom v lese, ako aj opatrenia o pohybe v lesnom poraste.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
09.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
23.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí územného konania
Anotácia dokumentu:
„Penzión a reštaurácia“, Americká trieda, Košice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
08.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
22.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce upozorňuje, že dňa 05.08.2022 bolo doručené oznámenie o uložení zásielky na pošte Košice 13, Americká trieda 21, Košice pre: Natália Bongilajevová Radoslav Rerko Adrián Višňovský
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
04.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
22.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce upozorňuje, že dňa 04. 08. 2022 bolo doručené oznámenie o uložení zásielky na pošte Košice 13, Americká trieda 21, Košice pre : Milan Szepesi
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
04.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
22.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Anotácia dokumentu:
Rekonštrukcia strešnej krytiny bytového domu Aténska č. 7, Košice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
04.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
22.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie_verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Významná obnova bytového domu Viedenská 19, 21, 23, Košice
«12»