Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 47

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
22.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
09.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
19.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
06.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
18.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
05.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
18.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
02.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Zoltán Ács
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
17.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
01.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
16.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
03.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
16.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
02.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Parkovisko na Berlínskej ulici
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
15.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
02.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
15.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
02.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie o umiestnení stavby „Osvetlenie priechodu pre chodcov na ulici Európska trieda a Helsinská“
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
15.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Košice
Zverejnené do:
29.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oprava chyby v písaní
Anotácia dokumentu:
Oprava chyby v písaní - oznámenie verejnou vyhláškou
«12345»