Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 23

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
30.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
07.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o upustení od dražby
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o upustení od dražby dražobníka HEY PAY, s.r.o. byt Varšavská 6, Košice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
27.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
13.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
predpisov mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce týmto upozorňuje p. Milana Malatinského, ktorý má hlásený trvalý pobyt na adrese mestskej časti, že mu dňa 27. 1. 2023 bolo doručené Oznámenie o uložení zásielky
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
27.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
13.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce týmto upozorňuje nasledujúcich občanov, ktorí majú hlásený trvalý pobyt na adrese mestskej časti, že im dňa 26. 1. 2023 bolo doručené Oznámenie o uložení zásielky: Anna Vargovčáková Slavomír Sidor
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
27.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice
Zverejnené do:
10.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška_oznámenie o uložení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Písomnosť Daňového úradu pre p. Róberta Železníka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
24.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
21.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o dražbe nehnuteľností v k.ú. Nové Ťahanovce a Furča aukčnou spoločnosťou Slovakia, s.r.o
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
24.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
12.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce týmto upozorňuje, že dňa 23. 1. 2023 bola na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce uložená písomnosť pre p. Júliusa Mikulu
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
24.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
11.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce týmto upozorňuje p. Radku Sopkovú, ktorá má hlásený trvalý pobyt na adrese mestskej časti, že jej dňa 24. 1. 2023 boli doručené Oznámenia o uložení zásielky
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
23.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
13.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Anotácia dokumentu:
Oznámenie VSD o plánovanom prerušení dodávky elektriny na odberných miestach ulice Varšavská 7 - 10
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
23.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
10.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce týmto upozorňuje nasledujúcich občanov, ktorí majú hlásený trvalý pobyt na adrese mestskej časti, že im dňa 23. 1. 2023 bolo doručené Oznámenie o uložení zásielky: Martin Parikrupa Stanislav Šoltes Iveta Hanzely Alžbeta Velesová Marcela Mervová Róbert Mizer Adriana Pillarová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
23.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
07.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
Ohlasovňa pobytu podľa § 7, ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanom Júliusovi Šavlikovi (1969), Tomášovi Žampákovi (1981) a Zorici Žampákovej (1955)
«123»