Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 19

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
24.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
10.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce upozorňuje, že dňa 24. 05. 2022 bolo doručené oznámenie o uložení zásielky na pošte Košice 13, Americká trieda 21, Košice pre : Angelika Davidová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
24.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
07.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
Daniela Gédrová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
23.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
15.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o prerušení dodávky tepla
Anotácia dokumentu:
Celosystémová odstávky zdroja TEKO
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
20.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
06.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce upozorňuje, že dňa 20. 05. 2022 bolo doručené oznámenie o uložení zásielky na pošte Košice 13, Americká trieda 21, Košice pre : Anna Vargovčáková, Ľuboš Rozenberg, Katarína Rozenbergová, Mária Kucko (Zemanová)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
20.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
04.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce upozorňuje, že dňa 19. 05. 2022 bolo doručené oznámenie o uložení zásielky na pošte Košice 13, Americká trieda 21, Košice pre: Michal Jarábek
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
19.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
03.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Záverečný účet mestskej časti_návrh
Anotácia dokumentu:
Návrh záverečného účtu mestskej časti za rok 2021 - na pripomienkovanie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
19.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Košice
Zverejnené do:
02.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta : Slavomír Sidor
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
18.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
03.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce upozorňuje, že dňa 17. 05. 2022 bolo doručené oznámenie o uložení zásielky na pošte Košice 13, Americká trieda 21, Košice pre : Katarína Kolesárová Ebreyová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
18.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
01.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce týmto upozorňuje Dušanu Gerber, že dňa 9.05.2022 bola na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce uložená listová zásielka Okresného súdu Košice I
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
18.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
01.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí konania
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania_ Stavebné úpravy bytu č. 45, 12. poschodie, Budapeštianska 5, Košice
«12»