Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 20

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
08.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
14.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Program zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Anotácia dokumentu:
Program 9. zasadnutia MZ, ktoré sa bude konať 14.12.2023 o 13.00 v kultúrnom stredisku mestskej časti, Budapeštianska 30, Košice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
25.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
MUDr. Martin Mikaš , Gabriel Krisztian, Dávid Hanušovský
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
17.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Adresáti: Martin Szabo, Rudolf Horváth
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
05.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Zverejnené do:
10.01.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Štatistické zisťovanie
Anotácia dokumentu:
Štatistické zisťovanie pre štatistiku rodinných účtov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
05.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
21.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Stavba "Obchodné centrum Pri hati, Košice"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
04.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
22.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Odosielateľ: VšZP, a.s. Adresát: Anna Sčisláková, Stanislav Šoltes
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
30.11.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
18.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Martin Parikrupa od VšZP, a.s.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
29.11.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
17.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Ivan Kopko. Zorica Žampáková
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
29.11.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
16.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Alžbeta Velesová, František Pinčák, Igor Gaži, Silvia Jankovicsová, Vladimír Hübler
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
29.11.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
13.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024_návrh
Anotácia dokumentu:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2024
«12»