Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 3

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bačkovík
Zverejnené od:
02.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bačkovík
Zverejnené do:
16.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN č. 3/2023 o miestnom poplatku za psa
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bačkovík
Zverejnené od:
02.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bačkovík
Zverejnené do:
16.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN č. 2_2023 o miestnych daniach 2023
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bačkovík
Zverejnené od:
02.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bačkovík
Zverejnené do:
16.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN č. 1_2023 o poplatkoch za odpad 2023
Anotácia dokumentu:
«1»