Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 24

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
21.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
08.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky - Katarína Lukovičová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
21.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
08.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky - Ing. Daniel Pilka , Ing. Beata Pilková
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
20.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
08.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného
Anotácia dokumentu:
Žiadateľ: Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob Miesto stavby: Chorvátsky Grob, trvale na pozemkoch register "E" parc. č. 1583, 1043/1, 869/3, 1046, 1043/2, 869/2 a na pozemkoch register "C" parc. č. 1330/8, 1318/41, 2842/9, 2802/1, 1330/11, 1330/12, 1330/13, 1318/34, 1318/29, 1318/13, 1044/28, 1044/29, 1042/3, 1318/119, 1318/120, 1318/33, 1318/30 v katastrálnom území Chorvátsky Grob. - dočasne na pozemkoch register “E“ 1058, 1043/1, 1046, 1569, 1043/2, 869/2, 871/2, 1042, 1585 a na pozemkoch register "C" parc. č. 1330/8, 1318/41, 2842/9, 2802/1, 1044/29, 1044/28, 1042/3, 1318/118, 1318/119, 1330/14, 1318/117, 1318/120, 1318/33, 1318/30, 1010/9, 1330/4, 1318/42, 1318/35 v katastrálnom území Chorvátsky Grob.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
19.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
08.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Územné rozhodnutie - Bytové domy – SO 08 Rozšíreni
Anotácia dokumentu:
Žiadateľ: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Miesto stavby: Na Pasienku, parc.č. reg. KN “C“ 1591/494, 1591/124, 1591/125, 1591/621, 1591/620, 1591/619, 1591/11, 1625/1 , k.ú. Chorvátsky Grob
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
19.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
26.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 25.06.2024
Anotácia dokumentu:
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční dňa 25.06.2024 o 17:00 hodine v zasadačke Obecného úradu, Námestie Josipa Andriča 3672/17, Chorvátsky Grob
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
17.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
03.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Územné rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Stavba: „Prepojenie cyklotrás Nová Dedinka-Bernolákovo-Ivanka pri Dunaji„ Stavebník: Obec Bernolákovo Miesto stavby: na pozemkoch register "C" parc. č. 1658/26, 1056/36, 1056/27, 1056/1, 1056/14, 1056/63, 4895/3, na pozemkoch register "E" parc. č. 756, 1056, 753, v katastrálnom území Bernolákovo
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
17.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
03.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Územné rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Vec: Územné rozhodnutie Stavba: „Cesta ku hradu Čeklís„ Stavebník: Obec Bernolákovo Miesto stavby: na pozemkoch register „C“ parc. č. 293/4, 293/9, 294, na pozemkoch register „E“ parc. Č. 444/1, v katastrálnom území Bernolákovo
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
11.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
28.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky p. Peter Schwartz
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
10.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
26.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
ZÁMER PRENAJAŤ MAJETOK OBCE CHORVÁTSKY GROB
Anotácia dokumentu:
Prenajímateľ: Obec Chorvátsky Grob, so sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob Nájomca: LT1-CHG s. r. o. , so sídlom Dunajská 15A, 811 08 Bratislava
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
10.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
26.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
ZÁMER PRENAJAŤ MAJETOK OBCE CHORVÁTSKY GROB
Anotácia dokumentu:
Prenajímateľ: Obec Chorvátsky Grob, so sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob Nájomca: Kráčame spolu, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavova 1727/12, 90025 Chorvátsky Grob
«123»