Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 3

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Klubina
Zverejnené od:
16.10.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Klubina
Zverejnené do:
30.10.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
292/2018/Va
Názov dokumentu:
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Klubina
Zverejnené od:
16.10.2018
Registratúrna značka:
Výst. č. 292/2018/Va
Autor dokumentov:
Obec Klubina
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Klubina
Zverejnené od:
04.10.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Klubina
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
307/2018
Názov dokumentu:
Informácia o začatí správneho konania
Anotácia dokumentu:
«1»