Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 3

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Klubina
Zverejnené od:
16.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Klubina
Zverejnené do:
01.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
295/2018/Va
Názov dokumentu:
ROZHODNUTIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVB
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby "Novostavba rodinného domu" - Iveta Radolská
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Klubina
Zverejnené od:
16.01.2019
Registratúrna značka:
420/18/Ka
Autor dokumentov:
Obec Klubina
Zverejnené do:
01.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA
Anotácia dokumentu:
OZNÁMENIE O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA - Stredoslovenská distribučná, a. s.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Klubina
Zverejnené od:
14.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Klubina
Zverejnené do:
30.01.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
417/2018/Va
Názov dokumentu:
Oznámenie o pokrač. konania o dod. povolení stavby
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho konania - ,,Prístavba rekreačnej chaty č. súpisné 200 “ - Mucha Ľubomír r. Mucha a Gabriela Muchová
«1»