Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 4

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Brezno
Zverejnené od:
16.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Brezno
Zverejnené do:
30.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-BR-OSZP-2024/006471-002
Názov dokumentu:
CUET-00047/2024/OUBR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Brezno
Zverejnené od:
16.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Brezno
Zverejnené do:
30.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-BR-OSZP-2024/000418-009
Názov dokumentu:
CUET-00048/2024/OUBR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Brezno
Zverejnené od:
15.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Brezno
Zverejnené do:
30.04.2025
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00046/2024/OUBR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Brezno
Zverejnené od:
02.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Brezno
Zverejnené do:
16.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00045/2024/OUBR
Anotácia dokumentu:
«1»