Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 3

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Brezno
Zverejnené od:
08.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Brezno
Zverejnené do:
22.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00110/2022/OUBR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Brezno
Zverejnené od:
29.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Brezno
Zverejnené do:
13.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00109/2022/OUBR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Brezno
Zverejnené od:
24.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Brezno
Zverejnené do:
08.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00108/2022/OUBR
Anotácia dokumentu:
«1»