Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 2

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Bytča
Zverejnené od:
27.11.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Bytča
Zverejnené do:
11.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00061/2023/OUBY
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Bytča
Zverejnené od:
27.11.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Bytča
Zverejnené do:
11.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00062/2023/OUBY
Anotácia dokumentu:
«1»