Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 2

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Bytča
Zverejnené od:
26.02.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Bytča
Zverejnené do:
12.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00004/2021/OUBY
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Bytča
Zverejnené od:
15.02.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Bytča
Zverejnené do:
01.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-BY-OSZP-2021/000249-003
Názov dokumentu:
CUET-00003/2021/OUBY
Anotácia dokumentu:
«1»