Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 4

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené od:
10.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené do:
24.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-LC-KO2-2024/000847-044
Názov dokumentu:
CUET-00082/2024/OULC
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené od:
10.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené do:
24.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00080/2024/OULC
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené od:
10.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené do:
24.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-LC-KO2-2024/000847-043
Názov dokumentu:
CUET-00081/2024/OULC
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené od:
10.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené do:
24.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-LC-KO2-2024/000847-045
Názov dokumentu:
CUET-00083/2024/OULC
Anotácia dokumentu:
«1»