Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 8

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené od:
28.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené do:
12.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-LC-KO2-2023/006229-058
Názov dokumentu:
CUET-00083/2023/OULC
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené od:
28.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené do:
12.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-LC-KO2-2023/006229-059
Názov dokumentu:
CUET-00084/2023/OULC
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené od:
21.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené do:
05.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-LC-KO2-2023/006229-057
Názov dokumentu:
CUET-00082/2023/OULC
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené od:
21.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené do:
05.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-LC-KO2-2023/006229-056
Názov dokumentu:
CUET-00081/2023/OULC
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené od:
20.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené do:
04.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-LC-KO2-2023/006229-055
Názov dokumentu:
CUET-00080/2023/OULC
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené od:
20.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené do:
04.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-LC-KO2-2023/006229-054
Názov dokumentu:
CUET-00079/2023/OULC
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené od:
20.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené do:
04.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-LC-KO2-2023/006229-053
Názov dokumentu:
CUET-00078/2023/OULC
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené od:
04.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené do:
03.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-LC-PLO1-2023/000465-1791
Názov dokumentu:
CUET-00071/2023/OULC
Anotácia dokumentu:
«1»