Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 4

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené od:
08.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené do:
22.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-LC-PLO1-2022/008954-030
Názov dokumentu:
CUET-00070/2022/OULC
Anotácia dokumentu:
Pozvánka na stretnutie o plánovanom konaní pozemkových úprav v katastrálnom území Boľkovce
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené od:
07.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené do:
05.01.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-LC-PLO1-2022/000453-1465
Názov dokumentu:
CUET-00069/2022/OULC
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené od:
06.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené do:
20.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-LC-PLO1-2022/008960-013
Názov dokumentu:
CUET-00068/2022/OULC
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené od:
28.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené do:
12.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-LC-PLO1-2022/000330-306
Názov dokumentu:
CUET-00067/2022/OULC
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie RPS v obvode projektu JPÚ v k. ú. Tomášovce - Lokalita PRP a ihrisko
«1»