Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 7

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
22.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
28.09.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00093/2023/OUNR
Anotácia dokumentu:
Vydanie súhlasu na vyznačenie cyklotrasy v Území európskeho významu SKUEV0882 Patianska cerina.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
22.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
06.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00094/2023/OUNR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
20.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
26.09.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00091/2023/OUNR
Anotácia dokumentu:
Povolenie výnimky na jazdenie a státie s motorovými vozidlami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce v Národnej prírodnej rezervácii Horšianska dolina a v jej ochrannom pásme na rúbanie drevín v Národnej prírodnej rezervácii Horšianska dolina.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
20.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
05.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00092/2023/OUNR
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia s upustením od miestneho zisťovania a ústneho konania pre stavbu: „Cesta I/75 Šaľa – obchvat, prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
07.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
06.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00090/2023/OUNR
Anotácia dokumentu:
Obchodný dom XXXLutz Nitra
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
25.08.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
30.11.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00087/2023/OUNR
Anotácia dokumentu:
Informácia o podaní žiadosti o stavebné povolenie: I/65 Most nad železnicou pri Zlatých Moravciach, most 65-020
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
02.08.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
09.11.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00077/2023/OUNR
Anotácia dokumentu:
informácia o podaní žiadosti na stavebné povolenie pre stavbu: "I/66 Most cez Selecký potok, Šahy, most 66-005"
«1»