Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 6

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
20.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
27.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00080/2024/OUNR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
17.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
01.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-NR-OSZP3-2024/028149-004
Názov dokumentu:
CUET-00079/2024/OUNR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
13.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
27.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00078/2024/OUNR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
13.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
27.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00077/2024/OUNR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
11.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
25.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00074/2024/OUNR
Anotácia dokumentu:
Odstraňovanie bariér na vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Jelšovce, rkm 72,100
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
10.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
24.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-NR-OSZP3-2024/005358-003
Názov dokumentu:
CUET-00072/2024/OUNR
Anotácia dokumentu:
«1»