Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 9

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
15.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
29.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00098/2024/OUNR
Anotácia dokumentu:
Odstraňovanie bariér na vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Jelšovce, rkm 72,100
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
12.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
26.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-NR-OSZP3-2024/012681-006
Názov dokumentu:
CUET-00097/2024/OUNR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
10.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
08.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00096/2024/OUNR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
09.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
23.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-NR-OSZP3-2024/022879-003
Názov dokumentu:
CUET-00092/2024/OUNR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
09.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
23.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-NR-OSZP3-2024/017401-008
Názov dokumentu:
CUET-00093/2024/OUNR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
04.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
18.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-NR-OSZP3-2024/034281-003
Názov dokumentu:
CUET-00091/2024/OUNR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
03.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
17.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-NR-OSZP3-2024/026813-003
Názov dokumentu:
CUET-00090/2024/OUNR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
02.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
16.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-NR-OSZP3-2024/034281-002
Názov dokumentu:
CUET-00089/2024/OUNR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Nitra
Zverejnené od:
01.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Nitra
Zverejnené do:
16.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-NR-OCDPK-2024/035237-003
Názov dokumentu:
CUET-00088/2024/OUNR
Anotácia dokumentu:
verejná vyhláška - predbežné povolenie stavby Sanácia cesty III1663 pred obcou Žirany
«1»