Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 7

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
10.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-OSZP-2023/002212-002
Názov dokumentu:
CUET-00009/2023/OUPN
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
23.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
07.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-PLO-2023/001203-023
Názov dokumentu:
CUET-00005/2023/OUPN
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Sokolovce, lokalita areál bývalého JRD Sokolovce
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
23.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
07.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-PLO-2023/000387-033
Názov dokumentu:
CUET-00008/2023/OUPN
Anotácia dokumentu:
Nariadenie vykonania jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Vrbové, Lokalita Barcíková
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
20.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
04.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-OCDPK-2023/001052-003
Názov dokumentu:
CUET-00007/2023/OUPN
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
13.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
12.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-PLO-2023/000378-028
Názov dokumentu:
CUET-00002/2023/OUPN
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Stráže
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
05.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
03.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-PLO-2023/000376-047
Názov dokumentu:
CUET-00001/2023/OUPN
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ducové
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
10.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
07.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-OSZP-2022/000086-040
Názov dokumentu:
CUET-00071/2022/OUPN
Anotácia dokumentu:
«1»