Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 3

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
17.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
01.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00031/2023/OUPN
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o oprave chyby X 17/2023
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
17.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
01.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00032/2023/OUPN
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o oprave chyby X 18/2023
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
05.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
03.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-OSZP-2023/003576-004
Názov dokumentu:
CUET-00028/2023/OUPN
Anotácia dokumentu:
«1»