Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 4

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
17.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
17.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-PLO-2024/004978-001
Názov dokumentu:
CUET-00014/2024/OUPN
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Vrbové
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
09.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
24.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-OCDPK-2024/000355-004
Názov dokumentu:
CUET-00013/2024/OUPN
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
08.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
09.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-PLO-2024/004526-001
Názov dokumentu:
CUET-00012/2024/OUPN
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ducové
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
27.03.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
26.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-PLO-2024/004117-117
Názov dokumentu:
CUET-00011/2024/OUPN
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu, projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Banka, lokalita Seništia
«1»