Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 9

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
30.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
14.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-OCDPK-2020/008767-007
Názov dokumentu:
CUET-00074/2020/OUPN
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
26.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
10.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-OSZP-2020/008885-002
Názov dokumentu:
CUET-00073/2020/OUPN
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
24.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
02.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-OSZP-2020/009535-002
Názov dokumentu:
CUET-00072/2020/OUPN
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
24.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
02.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-OSZP-2020/009534-003
Názov dokumentu:
CUET-00071/2020/OUPN
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
24.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
02.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-OSZP-2020/009530-002
Názov dokumentu:
CUET-00068/2020/OUPN
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
24.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
02.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-OSZP-2020/009530-002
Názov dokumentu:
CUET-00067/2020/OUPN
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
24.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
02.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-OSZP-2020/009529-002
Názov dokumentu:
CUET-00069/2020/OUPN
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
24.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
02.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-OSZP-2020/009427-002
Názov dokumentu:
CUET-00070/2020/OUPN
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené od:
13.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Piešťany
Zverejnené do:
02.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-PN-PLO-2020/000373-017
Názov dokumentu:
CUET-00065/2020/OUPN
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Banka, lokalita Seništia
«1»