Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 3

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené od:
20.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené do:
03.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-VT-PLO-2021/001730-007
Názov dokumentu:
CUET-00005/2021/OUVT
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené od:
15.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené do:
29.01.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-VT-OSZP-2021/002138-003
Názov dokumentu:
CUET-00004/2021/OUVT
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené od:
12.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené do:
26.01.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-VT-PLO-2021/001889-005
Názov dokumentu:
CUET-00003/2021/OUVT
Anotácia dokumentu:
«1»