Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 8

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené od:
23.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené do:
08.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-VT-PLO-2024/000330-768
Názov dokumentu:
CUET-00014/2024/OUVT
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené od:
13.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené do:
27.02.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-VT-PLO-2024/000288-076
Názov dokumentu:
CUET-00012/2024/OUVT
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené od:
09.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené do:
23.02.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-VT-OSZP-2024/000805-017
Názov dokumentu:
CUET-00010/2024/OUVT
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené od:
09.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené do:
23.02.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-VT-OSZP-2024/000674-008
Názov dokumentu:
CUET-00009/2024/OUVT
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené od:
09.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené do:
23.02.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-VT-OSZP-2024/001070-006
Názov dokumentu:
CUET-00008/2024/OUVT
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené od:
09.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené do:
23.02.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-VT-OSZP-2024/000807-011
Názov dokumentu:
CUET-00011/2024/OUVT
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené od:
31.01.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené do:
29.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-VT-PLO-2024/001858-003
Názov dokumentu:
CUET-00007/2024/OUVT
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené od:
31.01.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené do:
29.02.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-VT-PLO-2024/002045-001
Názov dokumentu:
CUET-00006/2024/OUVT
Anotácia dokumentu:
«1»