Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 4

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené od:
18.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené do:
02.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-VT-OSZP-2024/001793-013
Názov dokumentu:
CUET-00019/2024/OUVT
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené od:
10.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené do:
24.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-VT-OSZP-2024/002413-012
Názov dokumentu:
CUET-00018/2024/OUVT
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené od:
08.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené do:
22.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-VT-PLO-2024/000288-079
Názov dokumentu:
CUET-00017/2024/OUVT
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené od:
31.01.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené do:
29.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-VT-PLO-2024/001858-003
Názov dokumentu:
CUET-00007/2024/OUVT
Anotácia dokumentu:
«1»