Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 16

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
07.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
21.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00073/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
07.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
14.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00074/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o výrube drevín a krovia na tokoch
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
07.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
14.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00075/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o výrube drevín a krovia na tokoch
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
30.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
15.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00072/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania – obec Norovce
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
29.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
13.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00068/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
29.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
13.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00069/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
25.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
09.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00067/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
11.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
31.12.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00064/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
Povolenie na zriadenie vodnej stavby - SO – 04 Odlucovac ropnych latok ako sucast stavby Zber a spracovanie starych vozidiel – oznamenie o zverejneni ziadosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
02.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
31.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00034/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zverejnení žiadosti - SO 64 Čerpacia stanica požiarnej vody a požiarny vodovod
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
23.06.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
22.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00023/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
RÚSES pozitíva a negatíva
«12»