Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 3

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
16.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
01.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00026/2024/OUTO
Anotácia dokumentu:
Oznámenie, VV, Vodovod, Splašková, Dažďová, Horné Obdokovce
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
10.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
31.12.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00025/2024/OUTO
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zverejnení žiadosti, IBV Horné Obdokovce, Dažďová, Splašková, Vodovod
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
02.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
31.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00034/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zverejnení žiadosti - SO 64 Čerpacia stanica požiarnej vody a požiarny vodovod
«1»