Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 13

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
28.09.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
13.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00052/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
Verejna vyhlaska - Oznamenie - Rozvody vody, Splaskova kanalizacia - Jacovce
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
23.09.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
30.09.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00050/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
OU-TO-OSZP-2022/010969 Informácia o správnom konaní - k. ú. Oponice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
22.09.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
07.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00048/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
Verejna vyhlaska - oznamenie, predlzenie platnosti stavebneho povolenia, Oponice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
22.09.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
06.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00049/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
20.09.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
04.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00046/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
02.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
31.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00034/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zverejnení žiadosti - SO 64 Čerpacia stanica požiarnej vody a požiarny vodovod
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
23.06.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
22.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00023/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
RÚSES pozitíva a negatíva
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
23.06.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
22.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00027/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
RÚSES návrh
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
23.06.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
22.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00022/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
RÚSES mapové podklady
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené od:
23.06.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Topoľčany
Zverejnené do:
22.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00025/2022/OUTO
Anotácia dokumentu:
RÚSES negatíva
«12»