Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 25

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené od:
10.12.2021
Registratúrna značka:
AG
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
A/4473/2021/OOČ
Názov dokumentu:
Žiadosť o uverejnenie právneho aktu vo Vestníku vlády SR
Anotácia dokumentu:
Vyhláška RÚVZ B.Bystrica, ktorou sa zrušuje vyhláška RÚVZ BB č. 270/2021 V.v. SR
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené od:
30.11.2021
Registratúrna značka:
AG
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
A/4473/2021/OOČ
Názov dokumentu:
Žiadosť o uverejnenie právneho aktu vo Vestníku vlády SR
Anotácia dokumentu:
Vyhláška - nariaďuje opatrenia pri ohrození ver.zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územných obvodoch okresov B.Bystrica a Brezno
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené od:
01.06.2021
Registratúrna značka:
AG
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
A/1857/2021/OOČ
Názov dokumentu:
Vyhláška RÚVZ BB - zrušenie
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené od:
27.04.2021
Registratúrna značka:
AG
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
A/1419/2021/OOČ
Názov dokumentu:
Zverejnenie vyhlášky
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené od:
20.04.2021
Registratúrna značka:
AG
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
A/1346/2021/OOČ
Názov dokumentu:
Zverejnenie vyhlášky
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené od:
20.04.2021
Registratúrna značka:
AG
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
A/1347/2021/OOČ
Názov dokumentu:
Zverejnenie vyhlášky
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené od:
19.04.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
A/1345/2021/OOČ
Názov dokumentu:
Zverejnenie vyhlášky
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené od:
09.04.2021
Registratúrna značka:
AG
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
A/1248/2021/OOČ
Názov dokumentu:
Žiadosť o zverejenie vyhlášky
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené od:
24.03.2021
Registratúrna značka:
AG
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
A/1083/2021/OOČ
Názov dokumentu:
Zverejnenie vyhlášky RÚVZ BB
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené od:
16.03.2021
Registratúrna značka:
AG
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
A/957/2021/OOČ
Názov dokumentu:
Zverejnenie vyhlášky RÚVZ BB
Anotácia dokumentu:
«123»