Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 2

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Zverejnené od:
11.04.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Zverejnené do:
25.04.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Opatrenia (osýpky) - Jasov
Anotácia dokumentu:
Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia osýpok v obci Jasov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Zverejnené od:
05.04.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Zverejnené do:
22.04.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Celoplošná deratizácia - Košice
Anotácia dokumentu:
Správne konanie vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení - vykonanie regulácie škodcov v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mesta Košice
«1»