Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 3

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
Zverejnené od:
01.10.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška 2020/05631
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
Zverejnené od:
15.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Povolenie prevádzky mobilného odberového miesta
Anotácia dokumentu:
Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta - Alpha medical, s.r.o., ul. Špitálska 2, Michalovce
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
Zverejnené od:
01.08.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška - rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
«1»