Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 1

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
Zverejnené od:
07.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška-jesenná deratizácia 2019 PB,PU,IL
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška - celoplošná regulácia živočíšnych škodcov na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava v termíne od 10.10.2019 do 30.11.2019.
«1»