Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 18

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
15.07.2024
Registratúrna značka:
VQ
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
31.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
1899/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky - Marek Šuran
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky - Marek Šuran 15072024.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah973_1.pdf&original=Oznámenie o uložení zásielky - Marek Šuran 15072024.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 113.96 kB_
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
04.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
19.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o strategickom dokumente
Anotácia dokumentu:
Výzva na zverejnenie.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah972_1.pdf&original=Výzva na zverejnenie.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 60.5 kB_ Oznámenie o strategickom dokumente.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah972_2.pdf&original=Oznámenie o strategickom dokumente.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 541.85 kB_
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
26.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
15.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky - Peter Hlavenka
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky - Peter Hlavenka 26062024.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah971_1.pdf&original=Oznámenie o uložení zásielky - Peter Hlavenka 26062024.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 105 kB_
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
19.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
21.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
ÚPN - O Vlčkovce ZaD 10/2023 Návrh
Anotácia dokumentu:
1-Verejná vyhláška.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah964_1.pdf&original=1-Verejná vyhláška.pdf]_ _ 00a ÚPN-O Vlčkovce, text, návrh.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah964_2.pdf&original=00a ÚPN-O Vlčkovce, text, návrh.pdf]_ _ _00b ÚPN-O Vlčkovce, tab.pp.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah964_3.pdf&original=00b ÚPN-O Vlčkovce, tab.pp.pdf] _ _01 UPN-O širšie vzťahy.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah964_4.pdf&original=01 UPN-O širšie vzťahy.pdf] _ _02 Komplexný návrh.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah964_5.pdf&original=02 Komplexný návrh.pdf] _ _03 Dopravná a technická vybavenosť.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah964_6.pdf&original=03 Dopravná a technick�
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
17.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN obce Vlčkovce č. 3/2024, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 o Zásadách hospodárenia s majetkom obce Vlčkovce
Anotácia dokumentu:
VZN 3_2024.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah955_11.pdf&original=VZN 3_2024.pdf]_ _
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
26.03.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 10/2024 Územného plánu obce Vlčkovce
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí obstarávania .pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah935_10.pdf&original=Oznámenie o začatí obstarávania .pdf]_ _
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
12.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN obce Vlčkovce č. 1/2024 o vyhlásení záväznej časti Zmeny 9/2023 Územného plánu obce Vlčkovce
Anotácia dokumentu:
VZN 1_2024 o vyhlásení záväznej časti Zmeny 9_2023 Územného plánu obce Vlčkovce.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah922_10.pdf&original=VZN 1_2024.pdf]_ _ _Príloha č. 1 k VZN - Záväzná časť-textová príloha.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah922_11.pdf&original=Príloha č. 1 k VZN - Záväzná časť-textová príloha.pdf] _ _Príloha č.2 k VZN - Schéma záväzných častí a VPS - grafická príloha.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah922_12.pdf&original=Príloha č.2 k VZN - Schéma záväzných častí a VPS - grafická príloha.pdf] _ _Príloha č.3 k VZN - Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia- grafická príloha.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah922_13.pdf&original=Príloha č.3 k%2
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
08.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN obce Vlčkovce č. 2/2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Vlčkovce
Anotácia dokumentu:
VZN 2_2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Vlčkovce.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah923_10.pdf&original=VZN 2_2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Vlčkovce.pdf]_ _
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
22.01.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN č. 1/2024 - vyhlásenie záväznej časti Zmeny 09/2023 Územného plánu obce Vlčkovce.- po pripomienkovaní
Anotácia dokumentu:
Návrh VZN 12024 po pripomienkovaní.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah915_10.pdf&original=Návrh VZN 12024 po pripomienkovaní.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 114.54 kB_ _Príloha č. 1 k VZN - Záväzná časť-textová príloha.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah915_11.pdf&original=Príloha č. 1 k VZN - Záväzná časť-textová príloha.pdf] Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.32 kB_ _Príloha č.2 k VZN - Schéma záväzných častí a VPS - grafická príloha.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah915_12.pdf&original=Príloha č.2 k VZN - Schéma záväzných častí a VPS - grafická príloha.pdf] Typ: PDF dokument, Velkosť: 499.51 kB_ _Príloha č.3 k VZN - Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia- grafická príloha.pdf [https://ww
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
10.01.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN č. 1/2024 - vyhlásenie záväznej časti Zmeny 09/2023 Územného plánu obce Vlčkovce.
Anotácia dokumentu:
Návrh VZN 1_2024.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah911_10.pdf&original=Návrh VZN 1_2024.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 114.55 kB_ Príloha č. 1 k VZN 1_2024 - Záväzná časť-textová príloha.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah911_11.pdf&original=Príloha č. 1 k VZN 1_2024 - Záväzná časť-textová príloha.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.31 kB_ Príloha č.2 k VZN - Schéma záväzných častí a VPS - grafická príloha.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah911_12.pdf&original=Príloha č.2 k VZN - Schéma záväzných častí a VPS - grafická príloha.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 499.51 kB_
«12»