Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 20

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
01.03.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
20.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky - Marek Šuran
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky - Marek Šuran-01032024.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah930_10.pdf&original=Oznámenie o uložení zásielky - Marek Šuran-01032024.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 98.39 kB_
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
29.02.2024
Registratúrna značka:
EB4
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
16.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
1031/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah931_1.pdf&original=Oznámenie o začatí konania na výrub drevín.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 149.5 kB_
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
27.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
14.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí konania
Anotácia dokumentu:
Výst. VLC-25-2024.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah928_10.pdf&original=Výst. VLC-25-2024.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 135.42 kB_
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
27.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
14.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
vyhláška- oznámenie o začatí územného konania
Anotácia dokumentu:
vyhláška.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah929_10.pdf&original=vyhláška.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 563.68 kB_
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
26.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
13.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí konania
Anotácia dokumentu:
Výst. VLC-24-2024.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah927_10.pdf&original=Výst. VLC-24-2024.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 131.46 kB_
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
23.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
13.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky - Marek Šuran
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky - Marek Šuran-23022024.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah926_1.pdf&original=Oznámenie o uložení zásielky - Marek Šuran-23022024.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 98.55 kB_
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
21.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
08.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a o jeho použití
Anotácia dokumentu:
zverejnenie informácie [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah925_10.pdf&original=zverejnenie informácie.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 10.28 kB_
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
16.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
03.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vyhláška - výmena stykových platní na V439
Anotácia dokumentu:
vyhlaška [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah924_10.pdf&original=vyhlaška.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 369.74 kB_
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
12.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN obce Vlčkovce č. 1/2024 o vyhlásení záväznej časti Zmeny 9/2023 Územného plánu obce Vlčkovce
Anotácia dokumentu:
VZN 1_2024 o vyhlásení záväznej časti Zmeny 9_2023 Územného plánu obce Vlčkovce.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah922_10.pdf&original=VZN 1_2024.pdf]_ _ _Príloha č. 1 k VZN - Záväzná časť-textová príloha.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah922_11.pdf&original=Príloha č. 1 k VZN - Záväzná časť-textová príloha.pdf] _ _Príloha č.2 k VZN - Schéma záväzných častí a VPS - grafická príloha.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah922_12.pdf&original=Príloha č.2 k VZN - Schéma záväzných častí a VPS - grafická príloha.pdf] _ _Príloha č.3 k VZN - Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia- grafická príloha.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah922_13.pdf&original=Príloha č.3 k%2
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené od:
08.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vlčkovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN obce Vlčkovce č. 2/2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Vlčkovce
Anotácia dokumentu:
VZN 2_2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Vlčkovce.pdf [https://www.vlckovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah923_10.pdf&original=VZN 2_2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Vlčkovce.pdf]_ _
«12»