Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 4

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Zákamenné
Zverejnené od:
27.06.2022
Registratúrna značka:
OcÚ 3742/2022
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Zákamenné
Zverejnené do:
13.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
308/2022
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého - Vladimír Michaliga
Anotácia dokumentu:
OZNÁMENIE O    ZRUŠENÍ    TRVALÉHO    POBYTU      Ohlasovňa pobytu v Zákamennom  na návrh občana , vlastníka  budovy, alebo jej časti  podľa § 7, odst. 1 písm.  f  zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu  občanov  Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení  zákona  č. 454/2004 Z.z.   ZRUŠILA  DŇOM   27.06.2022   TRVALÝ POBYT VLADIMÍR  MICHALIGA, rod. Michaliga, nar. 21.11.1982 Na adrese      ZÁKAMENNÉ, ULICA PODKAMENNÉ 40/4        Miesto nového trvalého pobytu je  obec   ZÁKAMENNÉ .       vyvesené : 27.06.2022 zvesené :  12.07.2022   Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Vladimír Michaliga [https://www.zakamenne.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah356_6.pdf&original=scan0382.pdf]  
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Zákamenné
Zverejnené od:
27.06.2022
Registratúrna značka:
OcÚ 3733/2022
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Zákamenné
Zverejnené do:
11.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
307/2022
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého - Kováč
Anotácia dokumentu:
OZNÁMENIE O    ZRUŠENÍ    TRVALÉHO    POBYTU      Ohlasovňa pobytu v Zákamennom  na návrh občana , vlastníka  budovy, alebo jej časti  podľa § 7, odst. 1 písm.  f  zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu  občanov  Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení  zákona  č. 454/2004 Z.z.   ZRUŠILA  DŇOM   24.06.2022   TRVALÝ POBYT JURAJ KOVÁČ, nar. 17.12.2004 LENKA KOVÁČOVÁ, nar. 19.02.2006 TOMÁŠ KOVÁČ, nar. 12.07.2007 Na adres ZÁKAMENNÉ , ULICA PODKAMENNÉ  153/97      Miesto nového trvalého pobytu je  obec   ZÁKAMENNÉ .   vyvesené : 24.06.2022 zvesené :   11.07.2022 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu  [https://www.zakamenne.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah355_6.pdf&original=scan0381.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Zákamenné
Zverejnené od:
20.06.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Zákamenné
Zverejnené do:
06.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánka na zasadnutie OZ 24. júna 2022
Anotácia dokumentu:
Pozvánka na zasadnutie OZ 24. júna 2022 [https://www.zakamenne.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah351_6.pdf&original=pozvánka OZ.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Zákamenné
Zverejnené od:
20.06.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Zákamenné
Zverejnené do:
06.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Roman Bartoš [https://www.zakamenne.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah352_6.pdf&original=scan0376.pdf]
«1»