Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 2

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Zákamenné
Zverejnené od:
05.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Zákamenné
Zverejnené do:
21.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie-Chodník pri št. ceste III/2270
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie-Chodník pri št. ceste III/2270
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Zákamenné
Zverejnené od:
30.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Zákamenné
Zverejnené do:
16.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákamenné o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Zákamenné- návrh
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákamenné o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Zákamenné (300.4 kB) [https://www.zakamenne.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah405_7.pdf&original=VZN_miestnypoplatok_na schvaľovanie.pdf]
«1»