Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 135

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
AL3
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
21.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OOaVS/171-88029/2022/Jn
Názov dokumentu:
88029_2022
Anotácia dokumentu:
Daňoý úrad Trnava, Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností Adresát písomnosti; Stanislav Parči
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
FF3
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
OE/3053-88019/2022/BČi
Názov dokumentu:
3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022
Anotácia dokumentu:
3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022 - schválená MZ
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
OOaVS-87992/2022/Sl
Názov dokumentu:
zrušenie TP
Anotácia dokumentu:
zrušenie TP Nino Záhradník
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
OOaVS-87990/2022/Sl
Názov dokumentu:
zrušenie TP
Anotácia dokumentu:
Zrušenie TP Peter Záhradník
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
OOaVS-87986/2022/Sl
Názov dokumentu:
zrušenie TP
Anotácia dokumentu:
zrušenie TP Zuzana Záhradníková
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
01.07.2022
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
18.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OOaVS/169-87295/2022/BBá
Názov dokumentu:
87295_2022
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky z dňa 01.07.2022
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
30.06.2022
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
31.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OOaVS/37932-86899/2022/Pvá
Názov dokumentu:
Informácia matričného úradu
Anotácia dokumentu:
Informácie pre občanov v súvislosti s vydávaním prvého rodného listu dieťaťa
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
30.06.2022
Registratúrna značka:
AL3
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
15.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OOaVS/171-87065/2022/Jn
Názov dokumentu:
87064_2022
Anotácia dokumentu:
Zaži v Trnave - Podmienky obchodnej verejnej súťaže - Kino Hviezda - nebytový priestor - kaviareň
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
30.06.2022
Registratúrna značka:
AL3
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
28.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OM/39159-87047/2022/Ma
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž - predaj linky na zhodnocovanie komunálneho odpadu Spliting
Anotácia dokumentu:
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj zariadenia strojárskeho charakteru - linky na zhodnocovanie komunálneho odpadu Spliting
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
30.06.2022
Registratúrna značka:
GN3
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
14.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsP-86804/2022/Ba
Názov dokumentu:
TJ - Verejná vyhláška k odstráneniu vozidla Onderek
Anotácia dokumentu:
TJ - Verejná vyhláška k odstráneniu vozidla Onderek