Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 214

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
29.05.2023
Registratúrna značka:
VR5
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
13.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OOaVS/272-83671/2023/Se
Názov dokumentu:
Zrušenie TP
Anotácia dokumentu:
Čičo Michal
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
29.05.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
12.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OKS/118-83085/2023/Šá
Názov dokumentu:
zámer prenajať pozemok - ext.sedenie
Anotácia dokumentu:
zmáer prenajať pozemok - exteriérové sedenie - Štefánikova 30
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
29.05.2023
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
13.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OSaŽP/4365-83101/2023/Ká
Názov dokumentu:
Mesto Trnava 83101/2023/Ká
Anotácia dokumentu:
Mesto Trnava zverejňuje rozhodnutie o prerušení konania o dodatočnej zmene stavby pred dokončením spojené s kolaudačným konaním - Nebytová budova -Balakovo-Centrum - prístavba, p.č. 640/2,640/5,640/4,640/8,640/1. Podrobnosti sú v texte vyhlášky.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
26.05.2023
Registratúrna značka:
AL3
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
10.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OOaVS/232-83351/2023/Jn
Názov dokumentu:
č. 83351_2023
Anotácia dokumentu:
Obec Majcichov, Spoločný obecný úrad, Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - Detské ihrisko Limbová- Trnava
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
26.05.2023
Registratúrna značka:
VR5
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
10.07.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OOaVS/272-83058/2023/Se
Názov dokumentu:
Zrušenie TP
Anotácia dokumentu:
Zuzana Stachovičová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
26.05.2023
Registratúrna značka:
VR5
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
10.07.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OOaVS/272-83081/2023/Se
Názov dokumentu:
Zrušenie TP
Anotácia dokumentu:
Milan Zboran
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
26.05.2023
Registratúrna značka:
VR5
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
10.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OOaVS/272-83344/2023/Se
Názov dokumentu:
Zrušenie TP
Anotácia dokumentu:
Andrej Riško
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
26.05.2023
Registratúrna značka:
VR5
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
10.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OOaVS/272-83355/2023/Se
Názov dokumentu:
Zrušenie TP
Anotácia dokumentu:
Marcela Vajdíková 1
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
26.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
23.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OOaVS-83357/2023/Jdá
Názov dokumentu:
83357_2023
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
25.05.2023
Registratúrna značka:
GE
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
09.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsP/41002-82437/2023/Ja
Názov dokumentu:
Oznámenie verejnou vyhláškou - Trnava Matúš Čapkoč
Anotácia dokumentu:
Oznámenie verejnou vyhláškou - Trnava Matúš Čapkovič