Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Okresný súd Pezinok
Published from:
08.12.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný súd Pezinok
Published to:
07.12.2025
Registry case:
Name of official document:
4U/3/2011 - uzn (úschova pripadne štátu) - podpísané osobne
Document abstract:
Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
08.12.2022
Registry symbol:
TS1
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
08.12.2024
Registry case:
2.4.2-8620-2022/99611
Name of official document:
Stavebné povolenie
Document abstract:
Stavebné povolenie - "Vybudovanie spevnenej plochy - Ulica M. Rázusa, Prievidza" SO 01 Spevnené plochy, stavebník :Mesto Prievidza
Published on official board:
Mesto Žilina (OVM)
Published from:
08.12.2022
Registry symbol:
AG1
Documents author:
Mesto Žilina (OVM)
Published to:
12.01.2024
Registry case:
1/2021-6/2021-OVOS-ZHO
Name of official document:
Oznam Štatistického úradu o zbieraní údajov pre
Document abstract:
(4490) Oznam Štatistického úradu o zbieraní údajov pre štatistiku rodinných účtov
Published on official board:
Mesto Michalovce (OVM)
Published from:
08.12.2022
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Michalovce (OVM)
Published to:
12.01.2024
Registry case:
Name of official document:
Štatistické zisťovanie RÚ
Document abstract:
<div> Mesto Michalovce zverejňujeŠtatistické zisťovanie RÚ. Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhjášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z. sa toto zist'ovanie uskutoční aj v roku 2023. <div />
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
08.12.2022
Registry symbol:
VG
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
12.01.2024
Registry case:
MsÚ/ORG/2022/40-432/MBea
Name of official document:
Oznámenie - Štatistické zisťovanie RÚ 2023
Document abstract:
Oznámenie - Štatistické zisťovanie RÚ 2023 - zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov (RÚ) - v termíne 6.12.2022 - 12.1.2023 žiadosť o šírenie informácie medzi obyvateľmi mesta
Published on official board:
Okresný súd Banská Bystrica
Published from:
08.12.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný súd Banská Bystrica
Published to:
07.12.2023
Registry case:
Name of official document:
22Ek/930/2018 - Valachyová Renáta upovedomenie o začatí exekúcie
Document abstract:
Published on official board:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Published from:
08.12.2022
Registry symbol:
Documents author:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Published to:
05.06.2023
Registry case:
42677/2022/SCDPK/124576
Name of official document:
R4 Prešov - sev. obchvat, II.etapa- zver žiadosti
Document abstract:
Published on official board:
Obec Sklabiňa
Published from:
08.12.2022
Registry symbol:
Documents author:
Obec Sklabiňa
Published to:
31.03.2023
Registry case:
Name of official document:
Výzva na rešpektovanie dopravného značenia
Document abstract:
Starostka žiada vlastníkov motorových vozidiel o rešpektovanie v obci umiestneného dopravného značenia vymedzujúceho zákaz státia v zimnom období, rovnako ako zákazu parkovať automobily na chodníkoch. Upozorňuje tiež, že pokiaľ bude parkujúce vozidlo prekážkou pri výkone zimnej údržby, táto nebude v uvedenom úseku vykonaná. Vopred ďakuje za pochopenie a verí, že v záujme rešpektu a ohľaduplnosti voči ostatným občanom sa všetci zachovajú v súlade s touto výzvou.
Published on official board:
Okresný súd Bratislava V
Published from:
08.12.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný súd Bratislava V
Published to:
15.03.2023
Registry case:
Name of official document:
3CbZm/171/2016 - 3CbZm/171/2016 - oznam daný na úradnú tabuľu a webovú stránku od 07. 12. 2022 - 15.03.2022
Document abstract:
Published on official board:
Okresný súd Trnava
Published from:
08.12.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný súd Trnava
Published to:
21.02.2023
Registry case:
Name of official document:
14P/48/2022 - oznámenie ÚT
Document abstract: