Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Mesto Senec (OVM)
Published from:
28.09.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Senec (OVM)
Published to:
28.10.2021
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Bartko
Document abstract:
<span style="mso-ignore:vglayout;position: absolute;z-index:251660288;margin-left:4px;margin-top:8px;width:116px; height:136px">MESTO SENEC <span style="mso-tab-count: 1"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"> Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065 <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"> zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"> <p align="center" class="MsoNormal"... Detailnejšie informácie nájdete na: https://senec.esmao.sk/edem/noticeboard/notice/666226
Published on official board:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Published from:
28.09.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Published to:
23.10.2021
Registry case:
Name of official document:
DODATOK Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mest
Document abstract:
DODATOK Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nová Baňa č. 3/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa
Published on official board:
Obec Krpeľany - Zverejňovanie na CUET
Published from:
28.09.2021
Registry symbol:
Documents author:
Obec Krpeľany - Zverejňovanie na CUET
Published to:
15.10.2021
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielky - Andrej Štefanica
Document abstract:
[https://www.krpelany.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=361043]
Published on official board:
Zverejňovanie na CUET - Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Published from:
28.09.2021
Registry symbol:
Documents author:
Zverejňovanie na CUET - Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Published to:
14.10.2021
Registry case:
Name of official document:
Návrh VZN -Zmena Štatútu obce
Document abstract:
Návrh VZN -Zmena Štatútu obce.pdf (116.38 kB) [https://www.hrnciarovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah629_3.pdf&original=Návrh VZN -Zmena Štatútu obce.pdf]  
Published on official board:
Okresný úrad Martin
Published from:
28.09.2021
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Martin
Published to:
14.10.2021
Registry case:
Name of official document:
CUET-00131/2021/OUMT
Document abstract:
Published on official board:
Okresný úrad Košice
Published from:
28.09.2021
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Košice
Published to:
14.10.2021
Registry case:
Name of official document:
CUET-00242/2021/OUKE
Document abstract:
Published on official board:
Okresný úrad Košice
Published from:
28.09.2021
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Košice
Published to:
14.10.2021
Registry case:
Name of official document:
CUET-00243/2021/OUKE
Document abstract:
Published on official board:
Okresný úrad Košice
Published from:
28.09.2021
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Košice
Published to:
14.10.2021
Registry case:
Name of official document:
CUET-00244/2021/OUKE
Document abstract:
Published on official board:
Obec Beluša (OVM)
Published from:
28.09.2021
Registry symbol:
UK5
Documents author:
Obec Beluša (OVM)
Published to:
14.10.2021
Registry case:
Name of official document:
VZN č. 2/2021 o určení pravidiel participatívneho rozpočtu obce Beluša
Document abstract:
VZN 2-2021 o určení pravidiel participatívneho rozpočtu obce Beluša (1).pdf (317.92 kB) [https://www.belusa.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah2403_7.pdf&original=VZN 2-2021 o určení pravidiel participatívneho rozpočtu obce Beluša (1).pdf]
Published on official board:
Obec Beluša (OVM)
Published from:
28.09.2021
Registry symbol:
UK5
Documents author:
Obec Beluša (OVM)
Published to:
14.10.2021
Registry case:
Name of official document:
VZN č. 4/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beluša
Document abstract:
VZN 4-2021 o určení spádovej MŠ (1).pdf (141.13 kB) [https://www.belusa.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah2405_7.pdf&original=VZN 4-2021 o určení spádovej MŠ (1).pdf]
«12345»