Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Mesto Trnava
Published from:
05.06.2020
Registry symbol:
DG1
Documents author:
Mesto Trnava
Published to:
31.12.2050
Registry case:
OSaŽP/36410-75812/2020/MH
Name of official document:
Mesto Trnava 75812/2020
Document abstract:
Dňa 01. júna 2020 podal stavebník - spoločnosť ASKO Invest Slowakei, s.r.o. žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu /Obchodný dom E BOX/ v rozsahu stavebného objektu /SO - 11 Areálové komunikácie a spevnené plochy/. Mesto Trnava zverejňuje informáciu o podaní tejto žiadosti. Bližšie informácie v texte.
Published on official board:
Mesto Brezno
Published from:
05.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Brezno
Published to:
31.12.2020
Registry case:
Name of official document:
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno
Document abstract:
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno
Published on official board:
Mesto Prešov
Published from:
05.06.2020
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mesto Prešov
Published to:
16.07.2020
Registry case:
OVS/93/107921/2020
Name of official document:
Oznam
Document abstract:
Okresný súd Prešov - Predaj dedičstva po nariadení likvidácie mimo dražby.
Published on official board:
Obec Lednické Rovné
Published from:
05.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Obec Lednické Rovné
Published to:
15.07.2020
Registry case:
Name of official document:
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území Obce Lednické Rovne
Document abstract:
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území Obce Lednické Rovne na stiahnutie [https://www.lednickerovne.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah726_1.rtf&original=VZN č. 3_2020 - návrh.rtf]
Published on official board:
Mesto Veľký Krtíš
Published from:
05.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Veľký Krtíš
Published to:
09.07.2020
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Document abstract:
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 013/6-2020-PR
Published on official board:
Mesto Partizánske
Published from:
05.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Partizánske
Published to:
07.07.2020
Registry case:
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
6626/2020/8851-2
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš
Published from:
05.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš
Published to:
05.07.2020
Registry case:
Name of official document:
Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania v ZUŠ J. L. Bellu.
Document abstract:
Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania v ZUŠ J. L. Bellu.
Published on official board:
Obec Žlkovce
Published from:
05.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Obec Žlkovce
Published to:
04.07.2020
Registry case:
Name of official document:
Rozhodnutie SIŽP - Integrované povolenie „Elektráreň s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice“
Document abstract:
Published on official board:
Obec Nová Dedina
Published from:
05.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Obec Nová Dedina
Published to:
04.07.2020
Registry case:
Name of official document:
2.5.2019
Document abstract:
2.5.2019
Published on official board:
Obec Nová Dedina
Published from:
05.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Obec Nová Dedina
Published to:
04.07.2020
Registry case:
Name of official document:
9.10.2019
Document abstract:
9.10.2019