Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Mesto Komárno (OVM)
Published from:
01.12.2021
Registry symbol:
M
Documents author:
Mesto Komárno (OVM)
Published to:
19.01.2022
Registry case:
73145/30185/MPO/2021
Name of official document:
Vyhlásenie OVS
Document abstract:
Vyhlásenie OVS (bývalá Poliklinika)-podmienky, uznesenie
Published on official board:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Published from:
01.12.2021
Registry symbol:
Documents author:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Published to:
18.01.2022
Registry case:
21411 2021 SŽDD
Name of official document:
Stavebné povolenie - žiadosť
Document abstract:
ŽSR Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina
Published on official board:
Hlavné mesto SR Bratislava
Published from:
01.12.2021
Registry symbol:
Documents author:
Hlavné mesto SR Bratislava
Published to:
15.01.2022
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o prerokovaní Aktualizácie územného generelu vodných tokov
Document abstract:
Zverejnenie Oznámenia o prerokovaní Aktualizácie územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy na úradnej tabuli
Published on official board:
Mesto Holíč (OVM)
Published from:
01.12.2021
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mesto Holíč (OVM)
Published to:
04.01.2022
Registry case:
8281/513
Name of official document:
Výberové konanie nariaditeľa MŠ Lúčky 14, Holíč
Document abstract:
Výberové konanie nariaditeľa MŠ Lúčky 14, Holíč
Published on official board:
Mesto Holíč (OVM)
Published from:
01.12.2021
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mesto Holíč (OVM)
Published to:
04.01.2022
Registry case:
8281/513
Name of official document:
Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ Holíč
Document abstract:
Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ Holíč
Published on official board:
Mesto Holíč (OVM)
Published from:
01.12.2021
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mesto Holíč (OVM)
Published to:
04.01.2022
Registry case:
8281/513
Name of official document:
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Školská 2, Holíč
Document abstract:
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Školská 2, Holíč
Published on official board:
Obec Žlkovce (OVM)
Published from:
01.12.2021
Registry symbol:
Documents author:
Obec Žlkovce (OVM)
Published to:
31.12.2021
Registry case:
Name of official document:
Pozvánka
Document abstract:
Pozvánka
Published on official board:
Obec Žlkovce (OVM)
Published from:
01.12.2021
Registry symbol:
Documents author:
Obec Žlkovce (OVM)
Published to:
31.12.2021
Registry case:
Name of official document:
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.12.2021
Document abstract:
Published on official board:
Obec Lozorno (OVM)
Published from:
01.12.2021
Registry symbol:
Documents author:
Obec Lozorno (OVM)
Published to:
31.12.2021
Registry case:
Name of official document:
Označené a nevyprázdnené zberné nádoby na komunálny odpad
Document abstract:
Vážení občania, dnes boli OZNAČENÉ a NEVYPRÁZDNENÉ zberné nádoby, pri ktorých eviduje Obec Lozorno NEDOPLATOK na poplatku za komunálny odpad.
Published on official board:
Obec Fintice - Zverejňovanie na CUET
Published from:
01.12.2021
Registry symbol:
Documents author:
Obec Fintice - Zverejňovanie na CUET
Published to:
31.12.2021
Registry case:
Name of official document:
Prerokovanie upraveného Návrhu zmien a doplnkov č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov po zapracovaní požiadaviek a pripomienok - oznámenie o prerokovaní
Document abstract:
[https://www.fintice.sk/oznamy/prerokovanie-upraveneho-navrhu-zmien-a-doplnkov-c-16-2019-uzemneho-planu-mesta-presov-po-zapracovani-poziadaviek-a-pripomienok-oznamenie-o-prerokovani.html]