Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Published from:
19.06.2019
Registry symbol:
KO-4219/2019
Documents author:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Published to:
18.07.2019
Registry case:
Name of official document:
Rozhodnutie o predmete evidovania v KN
Document abstract:
Published on official board:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Published from:
19.06.2019
Registry symbol:
KO-3355/2019
Documents author:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Published to:
18.07.2019
Registry case:
Name of official document:
Rozhodnutie o predmete evidovania v KN
Document abstract:
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš
Published from:
19.06.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš
Published to:
18.07.2019
Registry case:
Name of official document:
Petícia proti cestnej komunikačnej sieti
Document abstract:
zverejnenie výsledku petície 4/2019
Published on official board:
Mesto Topoľčany
Published from:
19.06.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Topoľčany
Published to:
08.07.2019
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielok
Document abstract:
Published on official board:
Mesto Štúrovo
Published from:
19.06.2019
Registry symbol:
VQ3
Documents author:
Mesto Štúrovo
Published to:
08.07.2019
Registry case:
15722/12968/2019
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Ošust
Document abstract:
Published on official board:
Mesto Malacky
Published from:
19.06.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Malacky
Published to:
08.07.2019
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby.
Document abstract:
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby.
Published on official board:
Obec Budmerice
Published from:
19.06.2019
Registry symbol:
Documents author:
Obec Budmerice
Published to:
07.07.2019
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o doručení a uložení listovej zásielky
Document abstract:
Oznámenie o doručení a uložení listovej zásielky pre občana s trvalým pobytom Obec Budmerice - Pavel Matúšek
Published on official board:
Mesto Veľký Krtíš
Published from:
19.06.2019
Registry symbol:
AG2 5
Documents author:
Mesto Veľký Krtíš
Published to:
07.07.2019
Registry case:
Name of official document:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Document abstract:
Published on official board:
Mesto Považská Bystrica
Published from:
19.06.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Považská Bystrica
Published to:
07.07.2019
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o uložení písomnosti na pošte
Document abstract:
Oznámenie o uložení písomnosti na pošte Miroslav Balco, Patrik Budaj, Irena Harazimová, Roman Hrizák, Karol Jarina, Martin Kasík, Martin Kováč, Ľudmila Lučanská, Marek Umrian, všetci bytom Považská Bystrica,
Published on official board:
Obec Močenok
Published from:
19.06.2019
Registry symbol:
Documents author:
Obec Močenok
Published to:
05.07.2019
Registry case:
Name of official document:
Návrh VZN č. 07/2019
Document abstract:
«12345»