Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Published from:
11.12.2023
Registry symbol:
Documents author:
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Published to:
27.12.2028
Registry case:
Name of official document:
Obchodná verejná súťaž - ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
Document abstract:
Obchodná verejná súťaž - ambulancia všeobecného lekára pre dospelých.pdf [https://www.zemianskaolca.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1375_16.pdf&original=Obchodná verejná súťaž - ambulancia všeobecného lekára pre dospelých.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 208.45 kB_
Published on official board:
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Published from:
11.12.2023
Registry symbol:
Documents author:
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Published to:
27.12.2028
Registry case:
Name of official document:
Obchodná verejná súťaž - stomatologickej ambulancie
Document abstract:
Obchodná verejná súťaž - stomatologickej ambulancie.pdf [https://www.zemianskaolca.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1374_16.pdf&original=Obchodná verejná súťaž - stomatologickej ambulancie.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 218.75 kB_
Published on official board:
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Published from:
11.12.2023
Registry symbol:
Documents author:
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Published to:
27.12.2028
Registry case:
Name of official document:
Obchodná verejná súťaž - radiologickej a mamografickej ambulancie
Document abstract:
Obchodná verejná súťaž - radiologickej a mamografickej ambulancie.pdf [https://www.zemianskaolca.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1373_16.pdf&original=Obchodná verejná súťaž - radiologickej a mamografickej ambulancie.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 220.47 kB_
Published on official board:
Mesto Košice (OVM)
Published from:
11.12.2023
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice (OVM)
Published to:
31.12.2024
Registry case:
Name of official document:
„Výstavba ES a 110 kV vedenie Šebastovce - Barca" na území Košického kraja v okrese Košice IV, MČ Košice – Šebastovce a MČ Košice - Barca
Document abstract:
<div>Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby<div />
Published on official board:
Obec Sučany (OVM)
Published from:
11.12.2023
Registry symbol:
Documents author:
Obec Sučany (OVM)
Published to:
08.02.2024
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti
Document abstract:
<div>81732023.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 265.31 kB<div />
Published on official board:
Mesto Zvolen (OVM)
Published from:
11.12.2023
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mesto Zvolen (OVM)
Published to:
19.01.2024
Registry case:
PRAV/5412/2023/98965/mjan
Name of official document:
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti - 217EX 276/18
Document abstract:
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti - 33/2023 CUET jan; Číslo exekučného konania: 217EX 276/18; Termín konania dražby: 18.01.2024; Miesto konania dražby: Exekútorský úrad Banská Bystrica, JUDr. Mário Mičák, súdny exekútor, ul. Kollárova 39, 974 01 Banská Bystrica; Umiestnenie nehnuteľností: okres - obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen.
Published on official board:
Obec Kamenný Most
Published from:
11.12.2023
Registry symbol:
Documents author:
Obec Kamenný Most
Published to:
12.01.2024
Registry case:
Name of official document:
Územný plán obce Kamenný Most
Document abstract:
Územný plán obce Kamenný Most
Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Vajnory (OVM)
Published from:
11.12.2023
Registry symbol:
AF1
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Vajnory (OVM)
Published to:
11.01.2024
Registry case:
OVS/27/740/2022/KUL_T
Name of official document:
Výzva MsP Senec na odstránenie vozidla zn. Opel
Document abstract:
Výzva MsP Senec na odstránenie vozidla zn. Opel umiestneného na verejnom priestranstve v Senci pri Striebornom jazere
Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Vajnory (OVM)
Published from:
11.12.2023
Registry symbol:
AF1
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Vajnory (OVM)
Published to:
11.01.2024
Registry case:
OVS/27/740/2022/KUL_T
Name of official document:
Výzva MsP Senec na odstránenie vozidla zn. Opel
Document abstract:
Výzva MsP Senec na odstránenie vozidla zn. Opel umiestneného na verejnom priestranstve v Senci pri Striebornom jazere
Published on official board:
Mesto Žiar nad Hronom (OVM)
Published from:
11.12.2023
Registry symbol:
TS2
Documents author:
Mesto Žiar nad Hronom (OVM)
Published to:
11.01.2024
Registry case:
24812/1499/2023
Name of official document:
Skládka nebez. odpadov ZSNP SPO - SoH a prerokov
Document abstract:
"Skládka nebezpečných odpadov , ZSNP SPO Žiar nad Hronom" - Správa o hodnotení navrhovanej činnosti a pozvánka na verejné prerokovanie v zmysle zákona č. 24/ 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie