Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Krajský súd v Bratislave
Published from:
29.09.2023
Registry symbol:
Documents author:
Krajský súd v Bratislave
Published to:
17.10.2023
Registry case:
Name of official document:
1Cudz/49/2023 - oznámenie o doručovaní
Document abstract:
Published on official board:
Krajský súd v Bratislave
Published from:
29.09.2023
Registry symbol:
Documents author:
Krajský súd v Bratislave
Published to:
17.10.2023
Registry case:
Name of official document:
1Cudz/24/2023 - oznámenie o doručovaní
Document abstract:
Published on official board:
Krajský súd v Bratislave
Published from:
29.09.2023
Registry symbol:
Documents author:
Krajský súd v Bratislave
Published to:
17.10.2023
Registry case:
Name of official document:
1Cudz/113/2022 - oznámenie o doručovaní
Document abstract:
Published on official board:
Krajský súd v Bratislave
Published from:
29.09.2023
Registry symbol:
Documents author:
Krajský súd v Bratislave
Published to:
17.10.2023
Registry case:
Name of official document:
1Cudz/117/2022 - oznámenie o doručovaní
Document abstract:
Published on official board:
Krajský súd v Bratislave
Published from:
29.09.2023
Registry symbol:
Documents author:
Krajský súd v Bratislave
Published to:
17.10.2023
Registry case:
Name of official document:
1Cudz/76/2023 - oznámenie o doručovaní
Document abstract:
Published on official board:
Krajský súd v Bratislave
Published from:
29.09.2023
Registry symbol:
Documents author:
Krajský súd v Bratislave
Published to:
17.10.2023
Registry case:
Name of official document:
1Cudz/47/2023 - oznámenie o doručovaní
Document abstract:
Published on official board:
Krajský súd v Bratislave
Published from:
29.09.2023
Registry symbol:
Documents author:
Krajský súd v Bratislave
Published to:
17.10.2023
Registry case:
Name of official document:
1Cudz/72/2023 - oznámenie o doručovaní
Document abstract:
Published on official board:
Mesto Žiar nad Hronom (OVM)
Published from:
29.09.2023
Registry symbol:
TS1
Documents author:
Mesto Žiar nad Hronom (OVM)
Published to:
16.10.2023
Registry case:
20694/2234/2023
Name of official document:
Stavebné konanie
Document abstract:
Stavebné povolenie na stavbu „Parkovacie miesta ul. Š. Moysesa 436 v Žiari nad Hronom“ na pozemku parcelné číslo CKN 454 v katastrálnom území Žiar nad Hronom.
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov
Published from:
29.09.2023
Registry symbol:
BC01
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov
Published to:
13.10.2023
Registry case:
RÚVZTV/OHŽPaZ/442/5711/2023
Name of official document:
Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia)
Document abstract:
Published on official board:
Okresný úrad Zvolen
Published from:
29.09.2023
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Zvolen
Published to:
13.10.2023
Registry case:
Name of official document:
CUET-00055/2023/OUZV
Document abstract:
«12»