Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Zverejňovanie na CUET - Obec Kúty
Published from:
31.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Zverejňovanie na CUET - Obec Kúty
Published to:
31.12.2033
Registry case:
Name of official document:
Návrh všeobecne záväzného nariadenie č. ...../2023 o územnom pláne obce Kúty
Document abstract:
Navrh všeobecne záväzného nariadenie č. .....2023 o územnom pláne obce Kúty.pdf (1.53 MB) [https://www.kuty.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah435_17.pdf&original=Navrh všeobecne záväzného nariadenie č. .....2023 o územnom pláne obce Kúty.pdf]
Published on official board:
Zverejňovanie na CUET - Obec Kúty
Published from:
31.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Zverejňovanie na CUET - Obec Kúty
Published to:
31.12.2033
Registry case:
Name of official document:
Návrh všeobecne záväzného nariadenie obce Kúty č. .... o podmienkach držania psov na území obce Kúty
Document abstract:
Návrh všeobecne záväzného nariadenie obce Kúty č. .... o podmienkach držania psov na území obce Kúty.pdf (116.27 kB) [https://www.kuty.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah434_17.pdf&original=Návrh všeobecne záväzného nariadenie obce Kúty č. .... o podmienkach držania psov na území obce Kúty.pdf]
Published on official board:
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Published from:
31.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Published to:
16.02.2028
Registry case:
Name of official document:
GALASHOW
Document abstract:
GALASHOW.pdf (137.47 kB) [https://www.zemianskaolca.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1216_9.pdf&original=GALASHOW.pdf]
Published on official board:
Okresný súd Komárno
Published from:
31.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Okresný súd Komárno
Published to:
30.01.2026
Registry case:
Name of official document:
0nšA/1/2000 - Uznesenie zo dňa 30.1.2023, č.l.13 - podpísané osobne
Document abstract:
Published on official board:
Obec Sklabiňa
Published from:
31.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Obec Sklabiňa
Published to:
31.12.2024
Registry case:
Name of official document:
Dodávka servisného boxu pre tlačiareň
Document abstract:
Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku servisného boxu pre multifunkčnú tlačiareň v počítačovej učebni ZŠ. dokument na stiahnutie [https://www.obecsklabina.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah2181_9.pdf&original=O-014.pdf]
Published on official board:
Obec Sklabiňa
Published from:
31.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Obec Sklabiňa
Published to:
31.12.2024
Registry case:
Name of official document:
Dodávka nástenných kalendárov
Document abstract:
Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku nástenných kalendárov. dokument na stiahnutie [https://www.obecsklabina.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah2180_9.pdf&original=O-013.pdf]
Published on official board:
Obec Sučany (OVM)
Published from:
31.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Obec Sučany (OVM)
Published to:
30.12.2024
Registry case:
OcUSu-0122/2023
Name of official document:
„Logistický a výrobný areál Sučany“
Document abstract:
Zverejnenie informácií v zmysle ust. §35 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „Logistický a výrobný areál Sučany“
Published on official board:
Obec Sučany (OVM)
Published from:
31.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Obec Sučany (OVM)
Published to:
30.12.2024
Registry case:
OcUSu-0032/2023
Name of official document:
„Obytný súbor Sučany – „Rezidencia Schulzov dvor“
Document abstract:
Zverejnenie informácií v zmysle ust. §35 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „Obytný súbor Sučany – „Rezidencia Schulzov dvor“
Published on official board:
Zverejňovanie na CUET - Obec Kúty
Published from:
31.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Zverejňovanie na CUET - Obec Kúty
Published to:
31.12.2023
Registry case:
Name of official document:
Návrh rozpočtu 2023
Document abstract:
Návrh rozpočtu 2023.xlsx (25.36 kB) [https://www.kuty.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah157_1.xlsx&original=Návrh rozpočtu 2023.xlsx]
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
31.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
31.12.2023
Registry case:
Name of official document:
Zmluva o poskytnutí FP - CZ Evanj. cirkvi SNV
Document abstract:
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa: Evanjelickej materskej školy, Štefánikovo námestie 21, 052 01 Spišská Nová Ves