Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
14.06.2023
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielok
Document abstract:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza zo dňa 14. 6. a 15. 6. 2021
Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
14.06.2023
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielok
Document abstract:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza zo dňa 11. 6. 2021
Published on official board:
Obec Šútovo
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Obec Šútovo
Published to:
22.09.2021
Registry case:
Name of official document:
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže, Návrh Kúpnej
Document abstract:
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
31.08.2021
Registry case:
Name of official document:
2. Zmena rozpoctu
Document abstract:
2. Zmena rozpočtu a pripomienkovanie
Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto (OVM)
Published to:
16.08.2021
Registry case:
Name of official document:
Výzva
Document abstract:
Značka: 3160/31795/2021/DŽV/Uzs. Popis: "Hyundai, strieborná metalíza, EČV BL604DP, bez platnej TK a EK na ulici Partizánska 7".
Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto (OVM)
Published to:
16.08.2021
Registry case:
Name of official document:
Výzva
Document abstract:
Značka: 3160/30819/2021/DŽV/Uzs. Popis: "Mini Cooper, hnedá metalíza, EČV BL172MI, bez platnej TK a EK na ulici Palárikova 5".
Published on official board:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published to:
15.08.2021
Registry case:
Name of official document:
ÚJD SR 2328-2021
Document abstract:
„Správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny VZ na JZ a zmeny PLKVZ - Seizmické zodolnenie chladiacich agregátov 2 . blok JE EMO1,2 - zverejnenie začatia SpK a žiadosti žiadateľa“.
Published on official board:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published to:
15.08.2021
Registry case:
Name of official document:
ÚJD SR 2314-2021
Document abstract:
„Správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny VZ na JZ a zmeny PLKVZ - Seizmické zodolnenie chladiacich agregátov 2 . blok JE EMO1,2 - zverejnenie začatia SpK a žiadosti žiadateľa“.
Published on official board:
Mesto Revúca (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Revúca (OVM)
Published to:
14.08.2021
Registry case:
Name of official document:
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Document abstract:
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Published on official board:
Obec Davidov (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Obec Davidov (OVM)
Published to:
06.08.2021
Registry case:
Name of official document:
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Davidov - 2kolo
Document abstract:
VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE DAVIDOV - 2 KOLO PODMIENKY PRE UCHÁDZAČOV: VYHLÁSENIE VOĽBY HK 1.PDF (557.16 KB) [https://www.davidov.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah126_4.pdf&original=Vyhlásenie voľby HK 1.pdf]