Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Mesto Trnava
Published from:
22.10.2020
Registry symbol:
TS1
Documents author:
Mesto Trnava
Published to:
31.12.2050
Registry case:
OSaŽP/38456-109120/2020/Šm
Name of official document:
Mesto Trnava 109120/20
Document abstract:
Mesto Trnava zverejňuje informáciu o podaní žiadosti na stavbu Cintorín Kamenná cesta - rozšírenie cintorína, Trnava, parc.č.10138/1.
Published on official board:
Mesto Trnava
Published from:
22.10.2020
Registry symbol:
TS1
Documents author:
Mesto Trnava
Published to:
31.12.2050
Registry case:
OSaŽP/35596-91486/2020/Ivá
Name of official document:
Mesto Trnava - 91486/2020
Document abstract:
Mesto Trnava zverejňuje stavebné povolenie - Obytný súbor Zátvor II. Ulica Piešťanská - etapa E1 - Bytový dom s občianskou vybavenosťou E11, Bytový dom E12 - parc. č. 5292/110, 5292/208, 5292/323, 5292/375, Trnava. Podrobnosti sú v texte rozhodnutia.
Published on official board:
Mesto Lučenec
Published from:
22.10.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Lučenec
Published to:
31.12.2020
Registry case:
Name of official document:
Zámer prenajať časť pozemkov z majetku mesta
Document abstract:
na základe uznesenia MsZ č. 153/2020 zo dňa 08.09.2020
Published on official board:
Zverejňovanie na CUET - Obec Trenčianske Stankovce
Published from:
22.10.2020
Registry symbol:
Documents author:
Zverejňovanie na CUET - Obec Trenčianske Stankovce
Published to:
21.12.2020
Registry case:
OcÚ TS 1046/2020
Name of official document:
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili
Document abstract:
Zoznam vlastníkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili [https://www.trencianskestankovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah338_4.pdf&original=20201022072519.pdf]
Published on official board:
Zverejňovanie na CUET - Obec Trenčianske Stankovce
Published from:
22.10.2020
Registry symbol:
Documents author:
Zverejňovanie na CUET - Obec Trenčianske Stankovce
Published to:
21.12.2020
Registry case:
OcÚ TS 1046/2020
Name of official document:
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom
Document abstract:
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom [https://www.trencianskestankovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah339_4.pdf&original=20201022072547.pdf]
Published on official board:
Obec Jarok
Published from:
22.10.2020
Registry symbol:
Documents author:
Obec Jarok
Published to:
25.11.2020
Registry case:
OÚJK-S2020/00286/2
Name of official document:
Zverejnenie zámeru prevodu pozemku - pani Viktória Áčová
Document abstract:
Zverejnenie zámeru prevodu pozemku - pani Viktória Áčová [https://www.jarok.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah290_3.pdf&original=Zverejnenie zameru prevodu pozemku p. Acova.pdf]
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš
Published from:
22.10.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš
Published to:
22.11.2020
Registry case:
Name of official document:
Zverejnenie Registra pôvodného stavu katastrálne územie Liptovská Ondrašová - lokalita Role.
Document abstract:
Zverejnenie Registra pôvodného stavu katastrálne územie Liptovská Ondrašová - lokalita Role.
Published on official board:
Obec Turie
Published from:
22.10.2020
Registry symbol:
Documents author:
Obec Turie
Published to:
21.11.2020
Registry case:
Name of official document:
POZOR!!!! - USMERNENIE - CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE 30.10 - 01.11.2020 a 06.11 - 08.11.2020
Document abstract:
usmernenie k postupu vykonávania celoplošného testovania
Published on official board:
Obec Nesluša
Published from:
22.10.2020
Registry symbol:
Documents author:
Obec Nesluša
Published to:
21.11.2020
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o konaní zasadnutia komisie
Document abstract:
Oznámenie (pdf) o konaní 5. zasadania Komisie životného prostredia a územného plánovania, ktoré sa uskutoční 28. 10. 2020 (v stredu) o 15:30 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Nesluši. Verejnosť je pre situáciu so šírením ochorenia COVID-19 zo zasadnutia komisie vylúčená.
Published on official board:
Obec Nesluša
Published from:
22.10.2020
Registry symbol:
Documents author:
Obec Nesluša
Published to:
21.11.2020
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o doručení písomnosti
Document abstract:
Príloha (pdf).