Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Obec Čierny Balog - Zverejňovanie na CUET
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
Documents author:
Obec Čierny Balog - Zverejňovanie na CUET
Published to:
03.11.2022
Registry case:
Name of official document:
Informácia o určení volebných obvodov pre komunálne voľby v obci Čierny Balog a o počte obyvateľov obce
Document abstract:
Informácia o určení volebných obvodov pre komunálne voľby v obci Čierny Balog a o počte obyvateľov obce [https://www.ciernybalog.sk/download_file_f.php?id=1706412]
Published on official board:
Obec Čierny Balog - Zverejňovanie na CUET
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
Documents author:
Obec Čierny Balog - Zverejňovanie na CUET
Published to:
03.11.2022
Registry case:
Name of official document:
Všeobecné informácie o práve voliť a práve byť volený - komunálne voľby 2022 - obec Čierny Balog
Document abstract:
Všeobecné informácie o práve voliť a práve byť volený - komunálne voľby 2022 - obec Čierny Balog [https://www.ciernybalog.sk/download_file_f.php?id=1706408]
Published on official board:
Obec Ľubica (OVM)
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
VA22
Documents author:
Obec Ľubica (OVM)
Published to:
31.10.2022
Registry case:
5197/370/2022/GCo
Name of official document:
Oznamenie o vytvoreni volebneho obvodu a urceni poctu poslancov pre volby do organov samospravy obci
Document abstract:
Oznámenie o vytvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obci
Published on official board:
Obec Ľubica (OVM)
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
VA22
Documents author:
Obec Ľubica (OVM)
Published to:
31.10.2022
Registry case:
5197/370/2022/GCo
Name of official document:
Oznamenie o vytvoreni volebneho obvodu a urceni poctu poslancov pre volby do organov samospravy obci
Document abstract:
Oznámenie o vytvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obci
Published on official board:
Obec Dunajská Lužná (OVM)
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
Documents author:
Obec Dunajská Lužná (OVM)
Published to:
30.10.2022
Registry case:
Name of official document:
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie
Document abstract:
Published on official board:
Mesto Malacky (OVM)
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
VA22
Documents author:
Mesto Malacky (OVM)
Published to:
30.10.2022
Registry case:
KC/2622/34028/2022/KMEC
Name of official document:
Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva .
Document abstract:
Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva .
Published on official board:
Mesto Malacky (OVM)
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
VA22
Documents author:
Mesto Malacky (OVM)
Published to:
30.10.2022
Registry case:
KC/2622/34028/2022/KMEC
Name of official document:
Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva , ktorý sa v nich m.
Document abstract:
Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva , ktorý sa v nich má zvoliť pre voľby do samosprávy obcí 29.októbra 2022.
Published on official board:
Obec Bučany
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
Documents author:
Obec Bučany
Published to:
04.08.2022
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Document abstract:
<div>Ohlasovňa pobytu v Bučanoch na návrh vlastníkov podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom01.07.2022trvalý pobyt1. Ing. Dušan Fiffik,2. Ivana Fiffiková,3. Adela Fiffiková,4. Adam Fiffik,5. Alica Fiffiková,(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)Miestom nového trvalého pobytu je obec Bučany.V Bučanochdňa: 01.07.2022<div />
Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa (OVM)
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa (OVM)
Published to:
04.08.2022
Registry case:
Name of official document:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
Document abstract:
<div> […]<div />
Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto (OVM)
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto (OVM)
Published to:
04.08.2022
Registry case:
Name of official document:
Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Document abstract:
<div>Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru<div />
«123456»