Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Published from:
30.05.2020
Registry symbol:
PUSR-2020/5114-5/36745/JAN
Documents author:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Published to:
13.06.2020
Registry case:
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
Published on official board:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Published from:
30.05.2020
Registry symbol:
Documents author:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Published to:
13.06.2020
Registry case:
06788/2020/SV/42209
Name of official document:
Upovedomenie účastníkov konania o predĺžení lehoty
Document abstract:
Upovedomenie účastníkov konania o predĺžení lehoty pre rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2019/11201/KVJ zo dňa 01. 10. 2019
Published on official board:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Published from:
30.05.2020
Registry symbol:
KPUTT-2020/9449-5/38606/Grz
Documents author:
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Published to:
13.06.2020
Registry case:
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
Published on official board:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Published from:
30.05.2020
Registry symbol:
KPUNR-2020/9982-3/35231/PAT
Documents author:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Published to:
13.06.2020
Registry case:
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
«1»