Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Mesto Trnava
Published from:
10.08.2020
Registry symbol:
DG1
Documents author:
Mesto Trnava
Published to:
31.12.2050
Registry case:
OSaŽP/36403-87920/2020/MH
Name of official document:
Mesto Trnava 87920/2020/MH
Document abstract:
Dňa 10. augusta 2020 zverejňuje Mesto Trnava stavebné povolenie na stavbu /ASKO NÁBYTOK TRNAVA/ v rozsahu stavebného objektu /SO11 Areálové komunikácie a spevnené plochy/. Bližšie informácie sú uvedené v textovej časti.
Published on official board:
Hlavné mesto SR Bratislava
Published from:
10.08.2020
Registry symbol:
Documents author:
Hlavné mesto SR Bratislava
Published to:
30.12.2020
Registry case:
Name of official document:
Zoznam služieb vykonávaných Komunálnym podnikom na deň 07.08.2020
Document abstract:
Zoznam služieb vykonávaných Komunálnym podnikom na deň 07.08.2020
Published on official board:
Hlavné mesto SR Bratislava
Published from:
10.08.2020
Registry symbol:
Documents author:
Hlavné mesto SR Bratislava
Published to:
30.12.2020
Registry case:
Name of official document:
Denné hlásenie 07.08.2020
Document abstract:
Denné hlásenie 07.08.2020 - zoznam služieb
Published on official board:
Okresný úrad Trnava
Published from:
10.08.2020
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Trnava
Published to:
07.11.2020
Registry case:
Name of official document:
CUET-00057/2020/OUTT
Document abstract:
Published on official board:
Mestská časť Košice - Juh
Published from:
10.08.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Košice - Juh
Published to:
29.09.2020
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o výrube stromov v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia
Document abstract:
Published on official board:
Mesto Partizánske
Published from:
10.08.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Partizánske
Published to:
18.09.2020
Registry case:
Name of official document:
Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
Document abstract:
Č. spisu : 512/2020/33960 - 12
Published on official board:
Mesto Trnava
Published from:
10.08.2020
Registry symbol:
AL3
Documents author:
Mesto Trnava
Published to:
10.09.2020
Registry case:
OOaVS/44-90796/2020/Bon
Name of official document:
90796_2020
Document abstract:
Miesto konania dražby; U9, a. s., Zelinářská 6, 821 08 Bratislava Dátum konania dražby; 10.09.2020 Čas konania dražby; 10:00 hod. Dražba; Prvé kolo dražby
Published on official board:
Mesto Šamorín
Published from:
10.08.2020
Registry symbol:
TA3
Documents author:
Mesto Šamorín
Published to:
10.09.2020
Registry case:
OV/18780/2858/2020
Name of official document:
Oznámenie o začatí prerokovávania návrhu riešenia " Územného plánu mesta Šamorín - Zmeny a doplnky č.4 "
Document abstract:
Published on official board:
Hlavné mesto SR Bratislava
Published from:
10.08.2020
Registry symbol:
Documents author:
Hlavné mesto SR Bratislava
Published to:
10.09.2020
Registry case:
Name of official document:
Prihláška občana na zasadnutie komisie grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí
Document abstract:
Prihláška občana na zasadnutie grantovej komisie Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí, ktoré sa bude konať dňa 07.09.2020 o 09:00hod v Justiho sieni
Published on official board:
Mesto Poprad
Published from:
10.08.2020
Registry symbol:
AG2
Documents author:
Mesto Poprad
Published to:
09.09.2020
Registry case:
67597/6147/2020
Name of official document:
Rozdeľovaci plán Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Poprad
Document abstract:
Okresný úrad Poprad - pozemkový a lesný odbor