Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 2

Published on official board:
Bratislavský samosprávny kraj
Published from:
12.04.2024
Registry symbol:
7513/2024/PRA-2
Documents author:
Bratislavský samosprávny kraj
Published to:
10.05.2024
Registry case:
15269/2024
Name of official document:
Zverejnenie zámeru a podmienok Obchodnej verejnej súťaže Bratislavského samosprávneho kraja na dlhodobý nájom majetku v k.ú. Rača evidovanom na LV 2258 a 4265
Document abstract:
Zverejnenie zámeru v súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov
Published on official board:
Bratislavský samosprávny kraj
Published from:
30.01.2024
Registry symbol:
5884/2024/PRA-1
Documents author:
Bratislavský samosprávny kraj
Published to:
23.02.2026
Registry case:
3876/2024
Name of official document:
Zverejnenie zámeru v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov
Document abstract:
Zverejnenie zámeru v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov
«1»