Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 144

Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
22.04.2024
Registry symbol:
VG
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
10.05.2024
Registry case:
MsÚ/ORG/2024/147-25/MBea
Name of official document:
Uložené zásielky
Document abstract:
Oznámenie Slovenskej pošty Lipt. Mikuláš 1 o uložení zásielky pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš pre:Dávid Koky.
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
22.04.2024
Registry symbol:
VG
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
07.05.2024
Registry case:
MsÚ/ORG/2024/68-128/MBea
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
Oznámenie o začatí územného konania „Rozšírenie verejného vodovodu - Andice“, líniová stavba v k. ú. Benice Navrhovateľ: Ing.Ján Vyšný
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
22.04.2024
Registry symbol:
VG
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
07.05.2024
Registry case:
MsÚ/ORG/2024/68-126/MBea
Name of official document:
Zrušenie trvalého pobytu
Document abstract:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre: Slávka Sermeková (1979)
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
22.04.2024
Registry symbol:
VG
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
06.05.2024
Registry case:
MsÚ/ORG/2024/68-127/MBea
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
Oznámenie o doplnení záväzného stanoviska „Liptovský Mikuláš – Bodice – TS Jelšie“ - líniová stavba na pozemkoch k.ú. Bodice. Navrhovateľa: Ing. Martina Bellušová – SADY LIPTOV LM
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
22.04.2024
Registry symbol:
VG
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
06.05.2024
Registry case:
MsÚ/ORG/2024/170-4/MBea
Name of official document:
Uložené zásielky
Document abstract:
Neotvorená obálka (C65) - 3x na doručenie pre: Erik Rusnák, hlás. trvalý pobyt na mesto
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
19.04.2024
Registry symbol:
VG
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
07.05.2024
Registry case:
MsÚ/ORG/2024/147-24/MBea
Name of official document:
Uložené zásielky
Document abstract:
Oznámenie Slovenskej pošty Lipt. Mikuláš 1 o uložení zásielky pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš pre:Vladislav Kúkol, Lukáš Kardoš, Rastislav Kortiš.
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
19.04.2024
Registry symbol:
VG
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
06.05.2024
Registry case:
MsÚ/ORG/2024/68-125/MBea
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
Informácia o zaslaní oznámenia o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Zilinský kraj“
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
19.04.2024
Registry symbol:
VG
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
06.05.2024
Registry case:
MsÚ/ORG/2024/68-124/MBea
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
Oznámenie o zaslaní rozhodnutia zo zist‘ovacieho konania, že zámer o zmene navrhovanej činnosti „Demänová Village - záujmové územie“ navrhovatel‘a „TATRA SPC8, s.r.o., Moyzesova 6, 811 05 Bratislava“
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
19.04.2024
Registry symbol:
VG
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
04.05.2024
Registry case:
MsÚ/ORG/2024/107-26/MBea
Name of official document:
Uložené zásielky
Document abstract:
Neotvorená obálka (C65) - na doručenie pre: Miroslav Puška, hlás. trvalý pobyt na mesto
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
18.04.2024
Registry symbol:
VG
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
18.05.2024
Registry case:
MsÚ/ORG/2024/68-123/MBea
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
Aktuálne voľné pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš.