Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 129

Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
22.07.2022
Registry case:
MsÚ/ORG/2022/JKa
Name of official document:
Oznámenie Slov. pošty
Document abstract:
Oznámenie Slov. pošty o uložení zásielky
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
21.07.2022
Registry case:
MsÚ/ORG/2022/JKa
Name of official document:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Document abstract:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Adrian Drdol, Andrej Drdol
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
20.07.2022
Registry case:
MsÚ/ORG/2022/JKa
Name of official document:
Ozn. o začatí úz. konania a nariadenie úst. pojed.
Document abstract:
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: Liptovský Mikuláš verejný vodovod a kanalizácia Pod Stráňami - Rozšírenie 2
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
13.07.2022
Registry case:
MsÚ/ORG/2022/JKa
Name of official document:
Informácia o začatí konania
Document abstract:
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny: žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 2099/185 v k.ú. Palúdzka
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
01.07.2022
Registry symbol:
VG
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
30.09.2022
Registry case:
MsÚ/ORG/2022/5166-2/ACh
Name of official document:
Oznámenie dočasného zatvorenia pošty
Document abstract:
Oznámenie dočasného zatvorenia pošty v čase od 27.6-30.9.2022 Pošta Liptovský Mikuláš 3
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
01.07.2022
Registry symbol:
VG
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
03.08.2022
Registry case:
MsÚ/ORG/2022/460-144/ACh
Name of official document:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Document abstract:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 3.8.2022 - mč Palúdzka (Jánošíkova, Palúčanská, Priehradná, Vranov, Za Bocianom
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
01.07.2022
Registry symbol:
VG
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
16.07.2022
Registry case:
MsÚ/ORG/2022/1619-13/ACh
Name of official document:
List na doručenie
Document abstract:
List na doručenie pre: Milan Červeň
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
30.06.2022
Registry symbol:
VG
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
17.07.2022
Registry case:
MsÚ/ORG/2022/1501-17/ACh
Name of official document:
Oznámenie Slovenskej pošty
Document abstract:
Oznámenie Slovenskej pošty: Hliničanová, Šinko, Dikoš, Poliak
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
30.06.2022
Registry symbol:
VG
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
17.07.2022
Registry case:
MsÚ/ORG/2022/1501-16/ACh
Name of official document:
Oznámenie Slovenskej pošty
Document abstract:
Oznámenie Slovenskej pošty: Hliničanová, Šinko, Dikoš, Poliak
Published on official board:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published from:
29.06.2022
Registry symbol:
VG
Documents author:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Published to:
29.07.2022
Registry case:
MsÚ/ORG/2022/460-142/ACh
Name of official document:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Document abstract:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 29.7.2022 - mč Staré Mesto (1. mája )