Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 49

Published on official board:
Mesto Rajecké Teplice (OVM)
Published from:
12.07.2024
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Rajecké Teplice (OVM)
Published to:
29.07.2024
Registry case:
Name of official document:
Verejná vyhláška o uložení miesta písomnosti
Document abstract:
Published on official board:
Mesto Rajec (OVM)
Published from:
03.07.2024
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Rajec (OVM)
Published to:
17.07.2024
Registry case:
Name of official document:
Pozvánka na zasadnutie MZ Rajec (AU)
Document abstract:
Pozvánka na zasadnutie MZ Rajec konané dňa 09.07.2024
Published on official board:
Mesto Rajecké Teplice (OVM)
Published from:
21.06.2023
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Rajecké Teplice (OVM)
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Harmónia VZN 5/2023 návrh
Document abstract:
Published on official board:
Mesto Rajec (OVM)
Published from:
13.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Rajec (OVM)
Published to:
Registry case:
Name of official document:
výberové konanie na obsadenie funkcie: (Mesto Raje
Document abstract:
Mesto Rajec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ/riaditeľka Domova vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38/3, 015 01 Rajec
Published on official board:
Mesto Rajec (OVM)
Published from:
28.11.2022
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Rajec (OVM)
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Návrh rozpočtu Mesta Rajec na roky 2023-2025
Document abstract:
Návrh rozpočtu Mesta Rajec na roky 2023-2025
Published on official board:
Mesto Rajec (OVM)
Published from:
05.10.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Rajec (OVM)
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Verejná vyhláška Rajec, č.j. 01/4051/2021-ĎU
Document abstract:
V E R E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO JEDNANIA o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby : ZS a RR bod Rajec II ZA_RJC, elektrická prípojka NN
Published on official board:
Mesto Rajec (OVM)
Published from:
01.10.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Rajec (OVM)
Published to:
Registry case:
Name of official document:
STAVEBNE POVOLENIE, 01/232/2021/ST/47-Ja
Document abstract:
S t a v e b n é p o v o l e n i e na stavbu Prekládková stanica odpadov na pozemku register "C" parc.č.2672/2, 2672/30 v katastrálnom území Rajec. č.j. 01/232/2021/ST/47-Ja
Published on official board:
Mesto Rajec (OVM)
Published from:
02.09.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Rajec (OVM)
Published to:
Registry case:
Name of official document:
OZN o NARIADENÍ ÚST POJEDNÁVANIA 01/301/2021
Document abstract:
OZNÁMENIE O NARIADENÍ ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA v Nová skládka odpadov Rajec - Šuja 01/301/2021-Ja
Published on official board:
Mesto Rajec (OVM)
Published from:
17.08.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Rajec (OVM)
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Oznám o začatí staveb konania01/14/304/2021/1JA/1/
Document abstract:
Oznámenie o začatí stavebného konania, stavebné úpravy a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik, vnútroblok, ul G. Lannuriena
Published on official board:
Mesto Rajec (OVM)
Published from:
27.07.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Rajec (OVM)
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o začatí konania Nová skládka Rajec Šuja
Document abstract:
Oznámenie o začatí územného konania pod č. 01/301/2021/3 - Nová skládka Rajec - Šuja s grafickou prílohou
«12345»