Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 81

Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves
Published from:
29.09.2020
Registry symbol:
20-2510-5/2020-ZK
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves
Published to:
16.10.2020
Registry case:
20-2510-5/2020-ZK
Name of official document:
Kolaudačné rozhodnutie
Document abstract:
Kolaudačné rozhodnutie na zmenu dokončenej stavby s názvom "Stavebné úpravy bytu" na ulici J. Matušku 2/16, bytový dom s.č. 2303 v Spišskej Novej Vsi
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves
Published from:
29.09.2020
Registry symbol:
20-2168-5/2020-ZK
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves
Published to:
15.10.2020
Registry case:
20-2168-5/2020-ZK
Name of official document:
Kolaudačné rozhodnutie
Document abstract:
Kolaudačné rozhodnutie na zmenu dokončenej stavby s názvom "Stavebné úpravy a prístavba loggií bytového domu", Komenského 1, 2 v Spišskej Novej Vsi"
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves
Published from:
29.09.2020
Registry symbol:
VN
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves
Published to:
13.10.2020
Registry case:
30075
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielky
Document abstract:
Oznámenie o uložení zásielky M. Bakoš (1990)
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves
Published from:
29.09.2020
Registry symbol:
VN
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves
Published to:
13.10.2020
Registry case:
29968
Name of official document:
Oznámenie o zásielke
Document abstract:
Oznámenie o zásielke Martina Kozáková 1985
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves
Published from:
29.09.2020
Registry symbol:
VN
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves
Published to:
13.10.2020
Registry case:
29967
Name of official document:
Oznámenie o zásielke
Document abstract:
Oznámenie o zásielke Jozef Jozefčák 1975
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves
Published from:
29.09.2020
Registry symbol:
29850
Documents author:
Daňový úrad Prešov - pobočka Poprad
Published to:
13.10.2020
Registry case:
29850
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
Saksa Lukáš
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves
Published from:
25.09.2020
Registry symbol:
K R 1-23819/2020/31163
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves
Published to:
12.10.2020
Registry case:
K R 1-23819/2020/31163
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Simon Lee Waldram
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves
Published from:
25.09.2020
Registry symbol:
K R 1-22081/2020/30992
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves
Published to:
12.10.2020
Registry case:
K R 1-22081/2020/30992
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Piroš Adrián
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves
Published from:
25.09.2020
Registry symbol:
VN
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves
Published to:
09.10.2020
Registry case:
29878
Name of official document:
Oznámenie o zrušení TP
Document abstract:
Oznámenie o zrušení TP B. Strehovský (1982)
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves
Published from:
25.09.2020
Registry symbol:
VN
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves
Published to:
09.10.2020
Registry case:
29788
Name of official document:
Zrušenie TP
Document abstract:
Zrušenie TP Michal Frišlovič 1992