Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 29

Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published from:
15.07.2024
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published to:
15.08.2024
Registry case:
VS-14754/1475/2024
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielok
Document abstract:
Oznámenie o uložení zásielky : Petkov Jordan, Kristína Cisáriková 15.7.2024 – 01.8.2024 vrátane Trong Linh Le, Nikolas Prekop – OLZ 15.7.2024 – 15.8.2024 vrátane
Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published from:
11.07.2024
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published to:
04.10.2024
Registry case:
HS-14667/218/2024
Name of official document:
Oznámenie o vstupe na pozemok-verejná vyhláška
Document abstract:
Oznámenie o vstupe na pozemok-verejná vyhláška, akcia BA-OI-Rača, Kadnárova,NNK od 6.8.2024 do 4.10.2024
Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published from:
11.07.2024
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published to:
04.10.2024
Registry case:
HS-14667/218/2024
Name of official document:
Oznámenie o vstupe na pozemok-verejná vyhláška
Document abstract:
Oznámenie o vstupe na pozemok-verejná vyhláška, akcia BA-OI-Rača, Kadnárova,NNK od 6.8.2024 do 4.10.2024
Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published from:
11.07.2024
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published to:
09.08.2024
Registry case:
VS-14646/1475/2024
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielok
Document abstract:
Oznámenie o uložení zásielky : Daniel Plávka, Mykhailo Habor, Matej Chlebo 11.7.2024 – 28.7.2024 vrátane Peter Longauer – poštový poukaz 10.7.2024 – 9.8.2024 vrátane
Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published from:
10.07.2024
Registry symbol:
TS1
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published to:
26.07.2024
Registry case:
UPSP-13749/572/2024
Name of official document:
Územné rozhodnutie o umiestnení.
Document abstract:
,,Bytový dom v Krasňanoch".
Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published from:
10.07.2024
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published to:
24.07.2024
Registry case:
VS-14582/1475/2024
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia zásielky Mgr. Peter Bulík
Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published from:
10.07.2024
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published to:
10.09.2024
Registry case:
ŽPP-14586/1460/2024
Name of official document:
Výzva na odstránenie motorového vozidla
Document abstract:
Výzva na odstránenie motorového vozidla BL929E
Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published from:
10.07.2024
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published to:
27.07.2024
Registry case:
VS-14579/1475/2024
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielok
Document abstract:
Oznámenie o uložení zásielky : Beka Barbadze, Holub Yurii, Peter Vlčák, Viera Semanová 10.7.2024 – 27.7.2024 vrátane
Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published from:
08.07.2024
Registry symbol:
EB2
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published to:
16.07.2024
Registry case:
ŽPP-14303/2459/2024
Name of official document:
Oznam o začatí správneho konania
Document abstract:
Oznámenie o začatí správneho konania – Mestská časť Bratislava-Ružinov
Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published from:
08.07.2024
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Rača (OVM)
Published to:
25.07.2024
Registry case:
VS-14396/1475/2024
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielok
Document abstract:
Oznámenie o uložení zásielky : Roman Tichý, Katrína Vávrová 8.7.2024 – 25.7.2024 vrátane
«123»