Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 47

Published on official board:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Published from:
22.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Published to:
09.05.2024
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielky
Document abstract:
Published on official board:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Published from:
19.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Published to:
06.05.2024
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielky
Document abstract:
Published on official board:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Published from:
18.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Published to:
05.05.2024
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielky
Document abstract:
Published on official board:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Published from:
18.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Published to:
02.05.2024
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Zoltán Ács
Document abstract:
Published on official board:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Published from:
17.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Published to:
01.05.2024
Registry case:
Name of official document:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Document abstract:
Published on official board:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Published from:
16.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Published to:
03.05.2024
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielky
Document abstract:
Published on official board:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Published from:
16.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Published to:
02.05.2024
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Parkovisko na Berlínskej ulici
Document abstract:
Published on official board:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Published from:
15.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Published to:
02.05.2024
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielky
Document abstract:
Published on official board:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Published from:
15.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Zverejňovanie na CUET - mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Published to:
02.05.2024
Registry case:
Name of official document:
Rozhodnutie o umiestnení stavby „Osvetlenie priechodu pre chodcov na ulici Európska trieda a Helsinská“
Document abstract:
Published on official board:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Published from:
15.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Košice
Published to:
29.04.2024
Registry case:
Name of official document:
Oprava chyby v písaní
Document abstract:
Oprava chyby v písaní - oznámenie verejnou vyhláškou
«12345»