Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 73

Published on official board:
Obec Plavé Vozokany
Published from:
09.07.2019
Registry symbol:
UK-1
Documents author:
Obec Plavé Vozokany
Published to:
09.07.2029
Registry case:
A-10
Name of official document:
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Document abstract:
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Plavé Vozokany 26.6.2019
Published on official board:
Obec Plavé Vozokany
Published from:
09.07.2019
Registry symbol:
F-U1
Documents author:
Obec Plavé Vozokany
Published to:
08.07.2029
Registry case:
A-10
Name of official document:
Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce
Document abstract:
Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Plavé Vozokany za rok 2018 8.7.2019
Published on official board:
Obec Plavé Vozokany
Published from:
27.06.2019
Registry symbol:
UF-3
Documents author:
Obec Plavé Vozokany
Published to:
27.06.2029
Registry case:
A-10
Name of official document:
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O ZRUŠENÍ VZN OBCE
Document abstract:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O ZRUŠENÍ VZN OBCE PLAVÉ VOZOKANY 27.6.2019
Published on official board:
Obec Plavé Vozokany
Published from:
27.06.2019
Registry symbol:
UF3
Documents author:
Obec Plavé Vozokany
Published to:
27.06.2029
Registry case:
A-10
Name of official document:
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O URČENÍ NÁZVU ULÍC
Document abstract:
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O URČENÍ NÁZVU ULÍC A OZNAČOVANÍ STAVIEB NA ÚZEMÍ OBCE PLAVÉ VOZOKANY 27.6.2019
Published on official board:
Obec Plavé Vozokany
Published from:
27.06.2019
Registry symbol:
UF3
Documents author:
Obec Plavé Vozokany
Published to:
27.06.2029
Registry case:
A-10
Name of official document:
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PLAVÉ VOZOKANY
Document abstract:
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PLAVÉ VOZOKANY Č. 4/2019, KTORÝM SA URČUJE VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH NA ÚZEMÍ OBCE PLAVÉ VOZOKANY 27.6.2019
Published on official board:
Obec Plavé Vozokany
Published from:
27.06.2019
Registry symbol:
UF3
Documents author:
Obec Plavé Vozokany
Published to:
27.06.2029
Registry case:
A-10
Name of official document:
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O ZRUŠENÍ VZN OBCE
Document abstract:
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O ZRUŠENÍ VZN OBCE PLAVÉ VOZOKANY 27.6.2019
Published on official board:
Obec Plavé Vozokany
Published from:
19.06.2019
Registry symbol:
U-K1
Documents author:
Obec Plavé Vozokany
Published to:
19.06.2029
Registry case:
A-10
Name of official document:
POZVÁNKA A PROGRAM 4. RIADNEHO ZASADNUTIA OBCE
Document abstract:
POZVÁNKA A PROGRAM 4. RIADNEHO ZASADNUTIA OZ OBCE PLAVÉ VOZOKANY 26.06.2019
Published on official board:
Obec Plavé Vozokany
Published from:
07.06.2019
Registry symbol:
UF3
Documents author:
Obec Plavé Vozokany
Published to:
07.06.2029
Registry case:
A-10
Name of official document:
Zrušenie zásad odmeňovania/návrh zásad odmeňovania
Document abstract:
ZRUŠENIE ZÁSAD ODMEŇOVANIA ZÁSTUPCU STAROSTU, POSLANCOV, PREDSEDOV, ČLENOV KOMISIÍ A ZAPISOVATEĽOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PLAVÝCH VOZOKANOCH /Zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov, predsedov, členov komisií a zapisovateľov Obecného zastupiteľstva v Plavých Vozokanoch
Published on official board:
Obec Plavé Vozokany
Published from:
21.05.2019
Registry symbol:
F-U1
Documents author:
Obec Plavé Vozokany
Published to:
21.05.2029
Registry case:
A-10
Name of official document:
N Á V R H Záverečného účtu Obce Plavé Vozokany
Document abstract:
N Á V R H Záverečného účtu Obce Plavé Vozokany a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Published on official board:
Obec Plavé Vozokany
Published from:
06.05.2019
Registry symbol:
UK-1
Documents author:
Obec Plavé Vozokany
Published to:
06.05.2029
Registry case:
A-10
Name of official document:
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Document abstract:
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Plavé Vozokany 24.4.2019