Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 25

Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published from:
10.12.2021
Registry symbol:
AG
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published to:
Registry case:
A/4473/2021/OOČ
Name of official document:
Žiadosť o uverejnenie právneho aktu vo Vestníku vlády SR
Document abstract:
Vyhláška RÚVZ B.Bystrica, ktorou sa zrušuje vyhláška RÚVZ BB č. 270/2021 V.v. SR
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published from:
30.11.2021
Registry symbol:
AG
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published to:
Registry case:
A/4473/2021/OOČ
Name of official document:
Žiadosť o uverejnenie právneho aktu vo Vestníku vlády SR
Document abstract:
Vyhláška - nariaďuje opatrenia pri ohrození ver.zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územných obvodoch okresov B.Bystrica a Brezno
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published from:
01.06.2021
Registry symbol:
AG
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published to:
Registry case:
A/1857/2021/OOČ
Name of official document:
Vyhláška RÚVZ BB - zrušenie
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published from:
27.04.2021
Registry symbol:
AG
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published to:
Registry case:
A/1419/2021/OOČ
Name of official document:
Zverejnenie vyhlášky
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published from:
20.04.2021
Registry symbol:
AG
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published to:
Registry case:
A/1346/2021/OOČ
Name of official document:
Zverejnenie vyhlášky
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published from:
20.04.2021
Registry symbol:
AG
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published to:
Registry case:
A/1347/2021/OOČ
Name of official document:
Zverejnenie vyhlášky
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published from:
19.04.2021
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published to:
Registry case:
A/1345/2021/OOČ
Name of official document:
Zverejnenie vyhlášky
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published from:
09.04.2021
Registry symbol:
AG
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published to:
Registry case:
A/1248/2021/OOČ
Name of official document:
Žiadosť o zverejenie vyhlášky
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published from:
24.03.2021
Registry symbol:
AG
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published to:
Registry case:
A/1083/2021/OOČ
Name of official document:
Zverejnenie vyhlášky RÚVZ BB
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published from:
16.03.2021
Registry symbol:
AG
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Published to:
Registry case:
A/957/2021/OOČ
Name of official document:
Zverejnenie vyhlášky RÚVZ BB
Document abstract:
«123»