Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 5

Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Published from:
30.10.2020
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Vyhlášky ÚVZSR uverejnené vo Vestníku vlády SR
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Published from:
29.10.2020
Registry symbol:
AA/2020/01675/07600
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Opatrenia RÚVZGA pre DSS Košúty
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Published from:
12.10.2020
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Opatrenia RÚVZGA - účinné od 09.10.2020
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Published from:
30.09.2020
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Opatrenie RÚVZ Galanta pri ohrození verejného zdra
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Published from:
10.03.2020
Registry symbol:
Documents author:
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Rozhodnutie ÚVZ SR o nariadení karanténneho opatre
Document abstract:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
«1»