Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 8

Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Published from:
15.01.2020
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Published from:
10.01.2020
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Published from:
10.01.2020
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Inf. o výskyte vírusovej pneumónie – koronavírus
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Published from:
23.12.2019
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Published to:
Registry case:
Name of official document:
ŽIADOSŤ o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Published from:
23.12.2019
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Vzory dokumentov a postupov
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Published from:
18.12.2019
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Očkovací kalendár sa od budúceho roka upraví
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Published from:
17.12.2019
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Začnite na Vianoce zdravšie jesť
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Published from:
28.11.2019
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Svetový deň boja proti AIDS
Document abstract:
Svetový deň boja proti AIDS: Anonymné vyšetrenie anti - HIV protilátok ponúkajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR
«1»