Published document Oznámenie vo veci - údržba ochranného pásma vedeni