Published document Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. - december 2023