Published document Oznámenie podľa nariadenia Rady (ES) č. 2697/98