Published document Návrh - Nariad. o určení poplatkov Kecerovce