Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
14.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza zo dňa 14. 6. a 15. 6. 2021
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
14.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza zo dňa 11. 6. 2021
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Šútovo
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Šútovo
Zverejnené do:
22.09.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže, Návrh Kúpnej
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
31.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
2. Zmena rozpoctu
Anotácia dokumentu:
2. Zmena rozpočtu a pripomienkovanie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto (OVM)
Zverejnené do:
16.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva
Anotácia dokumentu:
Značka: 3160/31795/2021/DŽV/Uzs. Popis: "Hyundai, strieborná metalíza, EČV BL604DP, bez platnej TK a EK na ulici Partizánska 7".
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto (OVM)
Zverejnené do:
16.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva
Anotácia dokumentu:
Značka: 3160/30819/2021/DŽV/Uzs. Popis: "Mini Cooper, hnedá metalíza, EČV BL172MI, bez platnej TK a EK na ulici Palárikova 5".
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
15.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
ÚJD SR 2328-2021
Anotácia dokumentu:
„Správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny VZ na JZ a zmeny PLKVZ - Seizmické zodolnenie chladiacich agregátov 2 . blok JE EMO1,2 - zverejnenie začatia SpK a žiadosti žiadateľa“.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
15.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
ÚJD SR 2314-2021
Anotácia dokumentu:
„Správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny VZ na JZ a zmeny PLKVZ - Seizmické zodolnenie chladiacich agregátov 2 . blok JE EMO1,2 - zverejnenie začatia SpK a žiadosti žiadateľa“.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Revúca (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Revúca (OVM)
Zverejnené do:
14.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Anotácia dokumentu:
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Davidov (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Davidov (OVM)
Zverejnené do:
06.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Davidov - 2kolo
Anotácia dokumentu:
VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE DAVIDOV - 2 KOLO PODMIENKY PRE UCHÁDZAČOV: VYHLÁSENIE VOĽBY HK 1.PDF (557.16 KB) [https://www.davidov.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah126_4.pdf&original=Vyhlásenie voľby HK 1.pdf]