Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Zverejnené do:
10.11.2026
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
ENVIPAK
Anotácia dokumentu:
ENVIPAK.pdf (119.06 kB) [https://www.zemianskaolca.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah952_3.pdf&original=ENVIPAK.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Sklabiňa
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Sklabiňa
Zverejnené do:
31.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Prehľad došlých faktúr za obdobie 09/2021
Anotácia dokumentu:
Obecný úrad zverejnil prehľad došlých faktúr za obdobie 09/2021. dokument na stiahnutie [https://www.obecsklabina.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1832_5.pdf&original=F-09.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Stará Lesná
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Stará Lesná
Zverejnené do:
31.03.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmluva o poskytnutí služieb - stav.dozor - úprava MK
Anotácia dokumentu:
Zmluva - stav.dozor úprava MK0001.pdf (1.59 MB) [https://www.staralesna.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah275_1.pdf&original=Zmluva - stav.dozor úprava MK0001.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Stará Lesná
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Stará Lesná
Zverejnené do:
31.12.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmluva o dielo - úprava povrchu MK
Anotácia dokumentu:
ZoD - úprava povrchu MK0001.pdf (2.02 MB) [https://www.staralesna.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah274_1.pdf&original=ZoD - úprava povrchu MK0001.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Stará Lesná
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Stará Lesná
Zverejnené do:
31.12.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmluva o dielo - kamerový systém
Anotácia dokumentu:
ZoD - kamerový systém0001.pdf (1.28 MB) [https://www.staralesna.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah276_1.pdf&original=ZoD - kamerový systém0001.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - obec Ráztoka
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
MVO
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - obec Ráztoka
Zverejnené do:
30.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
533/2021 S-144
Názov dokumentu:
Verejná obchodná súťaž - Predaj kultúrneho domu
Anotácia dokumentu:
Výzva (467.39 kB) [https://www.raztoka.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah118_2.pdf&original=VOS_Kulturny_dom 2.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Spišský Štvrtok
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Spišský Štvrtok
Zverejnené do:
24.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
2811/2021
Názov dokumentu:
Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti
Anotácia dokumentu:
Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti.pdf (183.92 kB) [https://www.spisskystvrtok.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah534_6.pdf&original=Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Žlkovce (OVM)
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Žlkovce (OVM)
Zverejnené do:
24.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zasadnutie komisie stavebnej a na ochranu verejného poriadku
Anotácia dokumentu:
Zasadnutie Stavebnej komisie a komisie pre ochranu verejného poriadku sa uskutoční v budove OÚ v Žlkovciach dňa 28.10.2021 po zasadnutí obecného zastupiteľstva (cca 18:45) s nasledovným programom:1) priority v investičnej oblasti obce na rok 20222) rôzne Ing. Marek Moldapredseda komisie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
24.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Príloha (pdf).
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Sliač (OVM)
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Sliač (OVM)
Zverejnené do:
24.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania, Marošík- VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Anotácia dokumentu: