Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Čierny Balog - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Čierny Balog - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené do:
03.11.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Informácia o určení volebných obvodov pre komunálne voľby v obci Čierny Balog a o počte obyvateľov obce
Anotácia dokumentu:
Informácia o určení volebných obvodov pre komunálne voľby v obci Čierny Balog a o počte obyvateľov obce [https://www.ciernybalog.sk/download_file_f.php?id=1706412]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Čierny Balog - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Čierny Balog - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené do:
03.11.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Všeobecné informácie o práve voliť a práve byť volený - komunálne voľby 2022 - obec Čierny Balog
Anotácia dokumentu:
Všeobecné informácie o práve voliť a práve byť volený - komunálne voľby 2022 - obec Čierny Balog [https://www.ciernybalog.sk/download_file_f.php?id=1706408]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Ľubica (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
VA22
Autor dokumentov:
Obec Ľubica (OVM)
Zverejnené do:
31.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
5197/370/2022/GCo
Názov dokumentu:
Oznamenie o vytvoreni volebneho obvodu a urceni poctu poslancov pre volby do organov samospravy obci
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o vytvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obci
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Ľubica (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
VA22
Autor dokumentov:
Obec Ľubica (OVM)
Zverejnené do:
31.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
5197/370/2022/GCo
Názov dokumentu:
Oznamenie o vytvoreni volebneho obvodu a urceni poctu poslancov pre volby do organov samospravy obci
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o vytvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obci
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Dunajská Lužná (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Dunajská Lužná (OVM)
Zverejnené do:
30.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
VA22
Autor dokumentov:
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené do:
30.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
KC/2622/34028/2022/KMEC
Názov dokumentu:
Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva .
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva .
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
VA22
Autor dokumentov:
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené do:
30.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
KC/2622/34028/2022/KMEC
Názov dokumentu:
Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva , ktorý sa v nich m.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva , ktorý sa v nich má zvoliť pre voľby do samosprávy obcí 29.októbra 2022.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Zvolen (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Zvolen (OVM)
Zverejnené do:
13.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
06/906/2022/75559/jkol
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž na prenájom NP 21m2 na prízemí mestskej tržnice súp.č. 4166/6 Zvolen
Anotácia dokumentu:
Obchodná verejná súťaž na prenájom NP 21m2 na prízemí mestskej tržnice súp.č. 4166/6 Zvolen
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Zvolen (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Zvolen (OVM)
Zverejnené do:
13.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
06/906/2022/75558/jkol
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž na prenájom NP o výmere 226,13 m2 v Dome služieb vo Zvolene
Anotácia dokumentu:
Obchodná verejná súťaž na prenájom NP o výmere 226,13 m2 v Dome služieb vo Zvolene
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Borský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Borský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
05.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
<div>Stavebmné povolenie - Verejná vyhláška - Juríková Monika, r. Šebestová,Pri Struhe 1584/112, Borský Mikuláš a Jurík Tomáš, U sv. Jána 215/35, Borský Mikuláš: Novostavba rodinného domu, žumpy a prípojok inž. sietí<div />