Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Krajský súd v Bratislave
Zverejnené od:
29.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Krajský súd v Bratislave
Zverejnené do:
17.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
1Cudz/49/2023 - oznámenie o doručovaní
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Krajský súd v Bratislave
Zverejnené od:
29.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Krajský súd v Bratislave
Zverejnené do:
17.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
1Cudz/24/2023 - oznámenie o doručovaní
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Krajský súd v Bratislave
Zverejnené od:
29.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Krajský súd v Bratislave
Zverejnené do:
17.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
1Cudz/113/2022 - oznámenie o doručovaní
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Krajský súd v Bratislave
Zverejnené od:
29.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Krajský súd v Bratislave
Zverejnené do:
17.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
1Cudz/117/2022 - oznámenie o doručovaní
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Krajský súd v Bratislave
Zverejnené od:
29.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Krajský súd v Bratislave
Zverejnené do:
17.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
1Cudz/76/2023 - oznámenie o doručovaní
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Krajský súd v Bratislave
Zverejnené od:
29.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Krajský súd v Bratislave
Zverejnené do:
17.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
1Cudz/47/2023 - oznámenie o doručovaní
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Krajský súd v Bratislave
Zverejnené od:
29.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Krajský súd v Bratislave
Zverejnené do:
17.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
1Cudz/72/2023 - oznámenie o doručovaní
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Žiar nad Hronom (OVM)
Zverejnené od:
29.09.2023
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Žiar nad Hronom (OVM)
Zverejnené do:
16.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
20694/2234/2023
Názov dokumentu:
Stavebné konanie
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie na stavbu „Parkovacie miesta ul. Š. Moysesa 436 v Žiari nad Hronom“ na pozemku parcelné číslo CKN 454 v katastrálnom území Žiar nad Hronom.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov
Zverejnené od:
29.09.2023
Registratúrna značka:
BC01
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov
Zverejnené do:
13.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
RÚVZTV/OHŽPaZ/442/5711/2023
Názov dokumentu:
Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia)
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Zvolen
Zverejnené od:
29.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Zvolen
Zverejnené do:
13.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00055/2023/OUZV
Anotácia dokumentu:
«12»