Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Pezinok
Zverejnené od:
08.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Pezinok
Zverejnené do:
07.12.2025
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
4U/3/2011 - uzn (úschova pripadne štátu) - podpísané osobne
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
08.12.2022
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
08.12.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.2-8620-2022/99611
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie - "Vybudovanie spevnenej plochy - Ulica M. Rázusa, Prievidza" SO 01 Spevnené plochy, stavebník :Mesto Prievidza
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
08.12.2022
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
12.01.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/40-432/MBea
Názov dokumentu:
Oznámenie - Štatistické zisťovanie RÚ 2023
Anotácia dokumentu:
Oznámenie - Štatistické zisťovanie RÚ 2023 - zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov (RÚ) - v termíne 6.12.2022 - 12.1.2023 žiadosť o šírenie informácie medzi obyvateľmi mesta
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Banská Bystrica
Zverejnené od:
08.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Banská Bystrica
Zverejnené do:
07.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
22Ek/930/2018 - Valachyová Renáta upovedomenie o začatí exekúcie
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Bratislava V
Zverejnené od:
08.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Bratislava V
Zverejnené do:
15.03.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
3CbZm/171/2016 - 3CbZm/171/2016 - oznam daný na úradnú tabuľu a webovú stránku od 07. 12. 2022 - 15.03.2022
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Trnava
Zverejnené od:
08.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Trnava
Zverejnené do:
21.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
14P/48/2022 - oznámenie ÚT
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Bratislava III
Zverejnené od:
08.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Bratislava III
Zverejnené do:
12.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
26Cb/32/2022 - Oznámenie termínu verejného vyhlásenia rozsudku -- : TNT Express Worldwide spol. s r.o. c/a Porfirio s.r.o. - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Košice I
Zverejnené od:
08.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Košice I
Zverejnené do:
08.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
42C/12/2022 - Oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku SR, MInisterstvo vnútra SR c/a Ondrej Ilyko o 91,- EUR s prísl.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Bratislava II
Zverejnené od:
08.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Bratislava II
Zverejnené do:
07.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
10Csp/55/2022 - Oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku, sp. zn. 10Csp/55/2022, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group c/a Júlia Ladičová - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Senica
Zverejnené od:
08.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Senica
Zverejnené do:
05.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00049/2022/OUSE
Anotácia dokumentu:
„Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Kopčany“