Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bolešov (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
UK1
Autor dokumentov:
Obec Bolešov (OVM)
Zverejnené do:
26.09.2033
Číslo registratúrneho záznamu:
BOL-29/2023-2321/2023
Názov dokumentu:
Zápisnica z rokovania OZ 12.09.2023
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Príslop
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Príslop
Zverejnené do:
29.09.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výročná správa obce Príslop za rok 2022
Anotácia dokumentu:
Výročná správa obce Príslop za rok 2022,\r\nIndividuálna účtovná závierka k 31.12.2022,\r\nPoznámky k 31.12.2022 - text,\r\nSpráva audítora o overení riadnej účtovnej závierky a Výročnej správy za rok 2022 obce Príslop
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Liešťany (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Liešťany (OVM)
Zverejnené do:
26.09.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Faktúry na zverejnenie 08/2023
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Liešťany (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Liešťany (OVM)
Zverejnené do:
26.09.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Faktúry na zverejnenie 07/2023
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
01.01.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. – rozšírenie, oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Anotácia dokumentu:
<div>Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre využitie územia a umiestnenie stavby s názvom : „Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. – rozšírenie“, ktorej predmetom je rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu o teleso skládky V. etapy, v tesnej blízkosti skládky nebezpečného odpadu (I. až III. Etapy) <div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
31.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zoznam služieb vykonávaných A.I.I. Technické služby s.r.o 25. 09.2023 Obvod 4
Anotácia dokumentu:
<div>Zoznam služieb vykonávaných A.I.I. Technické služby s.r.o 25. 09.2023 Obvod 4<div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
31.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zoznam služieb vykonaných komunálnym podnikom 25. 09. 2023
Anotácia dokumentu:
<div>Zoznam služieb vykonaných komunálnym podnikom 25. 09. 2023<div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
31.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zoznam služieb vykonávaných zmluvným dodávateľom A.I.I. Technické služby, s.r.o. Obvod IV. 26.9.2023
Anotácia dokumentu:
<div>Zoznam služieb vykonávaných A.I.I. Technické služby s.r.o 26. 09.2023 Obvod 4<div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
31.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zoznam služieb vykonávaných A.I.I. Technické služby s.r.o 26. 09.2023 Obvod 5
Anotácia dokumentu:
<div>Zoznam služieb vykonávaných A.I.I. Technické služby s.r.o 26. 09.2023 Obvod 5<div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
31.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zoznam služieb vykonávaných A.I.I. Technické služby s.r.o 25. 09.2023 Obvod 5
Anotácia dokumentu:
<div>Zoznam služieb vykonávaných A.I.I. Technické služby s.r.o 25. 09.2023 Obvod 5<div />