Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
22.04.2024
Registratúrna značka:
PC5
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
22.04.2026
Číslo registratúrneho záznamu:
2.5-58-2024/30358
Názov dokumentu:
Oznámenie podľa nariadenia Rady (ES) č. 2697/98
Anotácia dokumentu:
Notifikácia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
22.04.2024
Registratúrna značka:
PC5
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
22.04.2026
Číslo registratúrneho záznamu:
2.5-58-2024/30031
Názov dokumentu:
Oznámenie podľa nariadenia Rady (ES) č. 2697/98
Anotácia dokumentu:
Notifikácia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
22.04.2024
Registratúrna značka:
PC5
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
22.04.2026
Číslo registratúrneho záznamu:
2.5-58-2024/30030
Názov dokumentu:
Oznámenie podľa nariadenia Rady (ES) č. 2697/98
Anotácia dokumentu:
Notifikácia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Jasenie
Zverejnené od:
22.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Jasenie
Zverejnené do:
31.12.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Príkaz prednostu Okresného úradu Banská Bystrica- mimoriadna situácia podkôrový hmyz
Anotácia dokumentu:
Príkaz na vyhlásenie MS - lykožrút.pdf [https://www.jasenie.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah142_4.pdf&original=Príkaz na vyhlásenie MS - lykožrút.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 435.92 kB_
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Detva (OVM)
Zverejnené od:
22.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Detva (OVM)
Zverejnené do:
31.12.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
KP-19245/2024-ZLa
Názov dokumentu:
Oznámenie o vyhlásení mimoriadnej situácie
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o vyhlásení mimoriadnej situácie - lykožrút
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
JUDr. Stacho Chladný, exekútor
Zverejnené od:
22.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
JUDr. Stacho Chladný, exekútor
Zverejnené do:
27.12.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Upovedomenie o začatí exekúcie predajom
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Látky
Zverejnené od:
22.04.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Látky
Zverejnené do:
30.09.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
R2024/1185
Názov dokumentu:
vyhlásenie mimoriadnej situácii - Lykožrút
Anotácia dokumentu:
Príkaz na vyhlásenie MS - lykožrút.pdf [https://www.obeclatky.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah507_1.pdf&original=Príkaz na vyhlásenie MS - lykožrút.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 435.92 kB_
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Mesto Skalica
Zverejnené od:
22.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Mesto Skalica
Zverejnené do:
12.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Prerušenie distribúcie elektriny oboznámenie verejnosti: Bajanova, Dr. Valacha, Duklianská, Jednoradová, Koreszkova, Nad Predmestím, Obrancov Mieru, Sid. SNP, Vinohradnícká.
Anotácia dokumentu:
Prerušenie distribúcie elektriny oboznámenie verejnosti. Bajanova, Dr. Valacha, Duklianská, Jednoradová, Koreszkova,Nad Predmestím, Obrancov Mieru,Sid SNP, Vinohradnícká
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Dolné Orešany
Zverejnené od:
22.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Dolné Orešany
Zverejnené do:
19.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zámere prevodu majetku obce
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zámere prevodu majetku obce [https://www.dolneoresany.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah283_6.pdf&original=Zverejnenie zámeru prevodu majetku Žák.pdf]_ _
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Gáň (OVM)
Zverejnené od:
22.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Gáň (OVM)
Zverejnené do:
14.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Záverečný účet obce Gáň za rok 2023
Anotácia dokumentu:
Záverečný účet obce za rok 2023 [https://www.obecgan.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah356_2.doc&original=Záverečný účet obce za rok 2023.doc]_ Typ: DOC dokument, Velkosť: 274 kB_ Príloha k záverečnému účtu obce za rok 2023 [https://www.obecgan.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah356_1.xlsx&original=plnenie rozpočtu.xlsx]_ Typ: XLSX dokument, Velkosť: 34.83 kB_