Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Zverejnené od:
19.06.2019
Registratúrna značka:
KO-4219/2019
Autor dokumentov:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Zverejnené do:
18.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie o predmete evidovania v KN
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Zverejnené od:
19.06.2019
Registratúrna značka:
KO-3355/2019
Autor dokumentov:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Zverejnené do:
18.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie o predmete evidovania v KN
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
19.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
18.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Petícia proti cestnej komunikačnej sieti
Anotácia dokumentu:
zverejnenie výsledku petície 4/2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Topoľčany
Zverejnené od:
19.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Topoľčany
Zverejnené do:
08.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Štúrovo
Zverejnené od:
19.06.2019
Registratúrna značka:
VQ3
Autor dokumentov:
Mesto Štúrovo
Zverejnené do:
08.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
15722/12968/2019
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Ošust
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky
Zverejnené od:
19.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Malacky
Zverejnené do:
08.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Budmerice
Zverejnené od:
19.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Budmerice
Zverejnené do:
07.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení a uložení listovej zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení a uložení listovej zásielky pre občana s trvalým pobytom Obec Budmerice - Pavel Matúšek
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
19.06.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
07.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Považská Bystrica
Zverejnené od:
19.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Považská Bystrica
Zverejnené do:
07.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení písomnosti na pošte
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení písomnosti na pošte Miroslav Balco, Patrik Budaj, Irena Harazimová, Roman Hrizák, Karol Jarina, Martin Kasík, Martin Kováč, Ľudmila Lučanská, Marek Umrian, všetci bytom Považská Bystrica,
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Močenok
Zverejnené od:
19.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Močenok
Zverejnené do:
05.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN č. 07/2019
Anotácia dokumentu:
«12345»