Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Poprad
Zverejnené od:
01.02.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Poprad
Zverejnené do:
06.03.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
12C/43/2022 - Na tabuľu+web - B (oznam o podanej žalobe
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
01.02.2023
Registratúrna značka:
PUSR-2023/21154-9/6879/Orv
Autor dokumentov:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené do:
16.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Kameňany, kostol s areálom
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Prešov
Zverejnené od:
01.02.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Prešov
Zverejnené do:
16.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00032/2023/OUPO
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, k. ú. Švábovce
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Martin
Zverejnené od:
01.02.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Martin
Zverejnené do:
16.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00013/2023/OUMT
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Poprad
Zverejnené od:
01.02.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Poprad
Zverejnené do:
16.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
17Csp/77/2022 - oznámenie o nariadení VVR na úradnú tabuľu
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Dubnica (OVM)
Zverejnené od:
01.02.2023
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Nová Dubnica (OVM)
Zverejnené do:
16.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OIVÚPD-V/182/2023/GAL-389/2023
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Novostavba rodinného domu- MEDOVÉ LÚKY s príslušenstvom v katastrálnom území Veľký Kolačín Ing. Michal Horák splnomocnený zástupca stavebníka Jozefa Kočku, 389-2023
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Banskobystrický samosprávny kraj
Zverejnené od:
01.02.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Banskobystrický samosprávny kraj
Zverejnené do:
16.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vyhlásenie VZN BBSK
Anotácia dokumentu:
VZN BBSK č. 48/2023
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Banskobystrický samosprávny kraj
Zverejnené od:
01.02.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Banskobystrický samosprávny kraj
Zverejnené do:
16.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vyhlásenie dodatku VZN BBSK
Anotácia dokumentu:
Dodatok č. 8 VZN BBSK č. 25/2014
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Banskobystrický samosprávny kraj
Zverejnené od:
01.02.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Banskobystrický samosprávny kraj
Zverejnené do:
16.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vyhlásenie dodatku VZN BBSK
Anotácia dokumentu:
Dodatok č. 4 VZN BBSK č. 38/2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Banskobystrický samosprávny kraj
Zverejnené od:
01.02.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Banskobystrický samosprávny kraj
Zverejnené do:
16.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vyhlásenie dodatku VZN BBSK
Anotácia dokumentu:
Dodatok č. 1 VZN BBSK č. 47/2022
«123»