Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Zverejnené od:
15.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Zverejnené do:
30.07.2029
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Západoslovenská distribučná, a.s. - Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
Anotácia dokumentu:
Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti.pdf [https://www.zemianskaolca.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1476_1.pdf&original=Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 209.12 kB_
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
15.07.2024
Registratúrna značka:
PC5
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
15.07.2026
Číslo registratúrneho záznamu:
2.5-58-2024/74299
Názov dokumentu:
Oznámenie podľa nariadenia Rady (ES) č. 2697/98
Anotácia dokumentu:
Notifikácia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
15.07.2024
Registratúrna značka:
PC5
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
15.07.2026
Číslo registratúrneho záznamu:
2.5-58-2024/74298
Názov dokumentu:
Oznámenie podľa nariadenia Rady (ES) č. 2697/98
Anotácia dokumentu:
Notifikácia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
15.07.2024
Registratúrna značka:
PC5
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
15.07.2026
Číslo registratúrneho záznamu:
2.5-58-2024/74297
Názov dokumentu:
Oznámenie podľa nariadenia Rady (ES) č. 2697/98
Anotácia dokumentu:
Notifikácia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
15.07.2024
Registratúrna značka:
PC5
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
15.07.2026
Číslo registratúrneho záznamu:
2.5-58-2024/74259
Názov dokumentu:
Oznámenie podľa nariadenia Rady (ES) č. 2697/98
Anotácia dokumentu:
Notifikácia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
15.07.2024
Registratúrna značka:
PC5
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
15.07.2026
Číslo registratúrneho záznamu:
2.5-58-2024/74258
Názov dokumentu:
Oznámenie podľa nariadenia Rady (ES) č. 2697/98
Anotácia dokumentu:
Notifikácia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
15.07.2024
Registratúrna značka:
PC5
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
15.07.2026
Číslo registratúrneho záznamu:
2.5-58-2024/74257
Názov dokumentu:
Oznámenie podľa nariadenia Rady (ES) č. 2697/98
Anotácia dokumentu:
Notifikácia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
15.07.2024
Registratúrna značka:
PC5
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
15.07.2026
Číslo registratúrneho záznamu:
2.5-58-2024/74256
Názov dokumentu:
Oznámenie podľa nariadenia Rady (ES) č. 2697/98
Anotácia dokumentu:
Notifikácia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
15.07.2024
Registratúrna značka:
PC5
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
15.07.2026
Číslo registratúrneho záznamu:
2.5-58-2024/74248
Názov dokumentu:
Oznámenie podľa nariadenia Rady (ES) č. 2697/98
Anotácia dokumentu:
Notifikácia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
15.07.2024
Registratúrna značka:
PC5
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
15.07.2026
Číslo registratúrneho záznamu:
2.5-58-2024/74247
Názov dokumentu:
Oznámenie podľa nariadenia Rady (ES) č. 2697/98
Anotácia dokumentu:
Notifikácia