Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
24.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
31.12.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zoznam služieb vykonávaných zmluvným dodávateľom A.I.I. Technické služby, s.r.o.23.2.2024 V. obvod.
Anotácia dokumentu:
<div>Zoznam služieb vykonávaných zmluvným dodávateľom A.I.I. Technické služby, s.r.o.23.2.2024 V. obvod.<div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
24.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
31.12.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zoznam služieb vykonávaných zmluvným dodávateľom A.I.I. Technické služby, s.r.o.23.2.2024 IV. obvod.
Anotácia dokumentu:
<div>Zoznam služieb vykonávaných zmluvným dodávateľom A.I.I. Technické služby, s.r.o.23.2.2024 IV. obvod.<div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
24.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
31.12.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
23.02.2024 Rozpis prác KPB ZOP 2023-24
Anotácia dokumentu:
<div>23.02.2024 Rozpis prác KPB ZOP 2023-24<div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
24.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
24.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výberové kkonanie _Asistent/ asistentka /odborný referent/ na sekcii životného prostredia
Anotácia dokumentu:
<div>Výberové Konanie _Asistent/ asistentka /odborný referent/ na sekcii životného prostredia<div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
24.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
24.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Mobilné a drviace zariadenia
Anotácia dokumentu:
<div>EIA: Pozvánka na Verejné prerokovanie.<div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
24.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
24.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výberové Konanie _Právnik OMK
Anotácia dokumentu:
<div>Výberové konanie _Právnik OMK<div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
24.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
24.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výberové Konanie _SOR/manažér OP
Anotácia dokumentu:
<div>Výberové Konanie _SOR/manažér OP<div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
24.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
24.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výberové Konanie _JUNIOR ONN
Anotácia dokumentu:
<div>Výberové Konanie _JUNIOR ONN<div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
24.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
24.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánka na rokovanie MsZ 29.02.2024
Anotácia dokumentu:
<div>Pozvánka na rokovanie MsZ 29.02.2024<div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
24.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
11.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
4368/014-SA
Názov dokumentu:
Ozn. o ul. zás.
Anotácia dokumentu:
Ozn. o ul. zás. Róbert Mészáros, Viktória Sidóová, Monika Švrčková, Alexander Anda, Ivan Šandal, Viktor Kotlár, Filip Krizsán, Judita Dömeová, Zoltán Zsabka, Jozef Schmidt, Judita Dömeová,Roman Sarka, Attila Sárközi, Melinda Neumahrová, Richard Szabó, Pavol Banda, Krisztina Ferdinandová, Norbert Bíró, Štefan Kohel
«12»