Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Komárno (OVM)
Zverejnené od:
01.12.2021
Registratúrna značka:
M
Autor dokumentov:
Mesto Komárno (OVM)
Zverejnené do:
19.01.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
73145/30185/MPO/2021
Názov dokumentu:
Vyhlásenie OVS
Anotácia dokumentu:
Vyhlásenie OVS (bývalá Poliklinika)-podmienky, uznesenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zverejnené od:
01.12.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zverejnené do:
18.01.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
21411 2021 SŽDD
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie - žiadosť
Anotácia dokumentu:
ŽSR Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
01.12.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
15.01.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o prerokovaní Aktualizácie územného generelu vodných tokov
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie Oznámenia o prerokovaní Aktualizácie územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy na úradnej tabuli
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Holíč (OVM)
Zverejnené od:
01.12.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Holíč (OVM)
Zverejnené do:
04.01.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
8281/513
Názov dokumentu:
Výberové konanie nariaditeľa MŠ Lúčky 14, Holíč
Anotácia dokumentu:
Výberové konanie nariaditeľa MŠ Lúčky 14, Holíč
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Holíč (OVM)
Zverejnené od:
01.12.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Holíč (OVM)
Zverejnené do:
04.01.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
8281/513
Názov dokumentu:
Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ Holíč
Anotácia dokumentu:
Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ Holíč
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Holíč (OVM)
Zverejnené od:
01.12.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Holíč (OVM)
Zverejnené do:
04.01.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
8281/513
Názov dokumentu:
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Školská 2, Holíč
Anotácia dokumentu:
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Školská 2, Holíč
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Žlkovce (OVM)
Zverejnené od:
01.12.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Žlkovce (OVM)
Zverejnené do:
31.12.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánka
Anotácia dokumentu:
Pozvánka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Žlkovce (OVM)
Zverejnené od:
01.12.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Žlkovce (OVM)
Zverejnené do:
31.12.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.12.2021
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Lozorno (OVM)
Zverejnené od:
01.12.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Lozorno (OVM)
Zverejnené do:
31.12.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Označené a nevyprázdnené zberné nádoby na komunálny odpad
Anotácia dokumentu:
Vážení občania, dnes boli OZNAČENÉ a NEVYPRÁZDNENÉ zberné nádoby, pri ktorých eviduje Obec Lozorno NEDOPLATOK na poplatku za komunálny odpad.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Fintice - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené od:
01.12.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Fintice - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené do:
31.12.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Prerokovanie upraveného Návrhu zmien a doplnkov č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov po zapracovaní požiadaviek a pripomienok - oznámenie o prerokovaní
Anotácia dokumentu:
[https://www.fintice.sk/oznamy/prerokovanie-upraveneho-navrhu-zmien-a-doplnkov-c-16-2019-uzemneho-planu-mesta-presov-po-zapracovani-poziadaviek-a-pripomienok-oznamenie-o-prerokovani.html]