Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 16

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
17.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
27.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výrub drevín - Spojená škola Poltár - 1 ks lipa
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
16.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
03.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Vladimír F
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
16.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
03.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Martin R.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
15.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
03.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Martina D
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
15.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
03.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Aladár B.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
13.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
11.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zaburinenie pozemkov - upozornenie
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
13.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
27.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
10.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
27.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Martin R.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
06.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
23.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Július B.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
06.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
23.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Adriana O.
Anotácia dokumentu:
«12»