Zverejnený dokument Úrove%n vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023