Zverejnený dokument Stavebné povolenie 13096/2019

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené od:
14.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené do:
08.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie 13096/2019
Anotácia dokumentu:
stavba: "Stavebné úpravy v bytovom dome Agátova 7/E, Bratislava-Dúbravka"SU-13096/2873/2019/H-20/Hr (248 kB) Dátum vyvesenia: 09.08.2019 Dátum zvesenia: 26.08.2019
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
13096.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 242,41 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.