Zverejnený dokument VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Obec Lúka - Oznámenie o začatí územného konania na stavbu "INS_FTTH_PN_PIES_01_Transport po Lúka a Modrová"