Zverejnený dokument Prenájom nebytových priestorov - dvoch šatní s príslušenstvom v objekte CVČ, Mládeže 2688, 058 01 Pd