Zverejnený dokument Oznámenie o termíne hlavného pojednávania