Zverejnený dokument Vyúčtovanie Verejnej dobrovoľnej zbierky č. 1/2021