Zverejnený dokument Oznam o delegovaní do 24.11.2022